Fairyland 1 - Rozkład Materiału

Dział: Zajęcia piątek, 06 grudzień 2013 21:17

Dorota Ostaszewska

(modyfikacja: Alicja Cholewa-Zawadzka;

propozycje tematów lekcji: Aleksandra Sobala)

Rozkład materiału
z tematami lekcji

(opracowany zgodnie z nową podstawą programową

obowiązującą od września 2009 roku)

FAIRYLAND 1

without alphabet

Poziom A1 wg CEF (ESOKJ)

 

 

czerwiec 2012

Wstęp

 

            Wbrew powszechnemu przekonaniu, że dzieci stanowią najmniej wymagającą
i najszybciej przyswajającą grupę uczniów, zadania stojące przed nauczycielami języków obcych w szkole podstawowej, a przede wszystkim w klasach 0–3, należą do najtrudniejszych. Bo
z czym właściwie kojarzy się nauka języka? Ze słówkami i gramatyką. Z konwersacją.
Z czytaniem i pisaniem w języku obcym. Z tłumaczeniem. A pięcio-, czy sześciolatki nie mają samodyscypliny (ani ochoty), żeby uczyć się słówek, nie są w stanie pojąć zawiłości gramatycznych definicji, nie prowadzą poważnych rozmów na temat zanieczyszczenia środowiska naturalnego, niejednokrotnie wciąż zmagają się z problemami z czytaniem
i pisaniem w języku rodzimym. Co zatem robić z nimi na lekcji języka obcego?

            Nauczyciel języka obcego w młodszych klasach szkoły podstawowej musi wykazać się ogromną pomysłowością i cierpliwością. Jego największymi wrogami są znudzenie
i zniechęcenie uczniów, a sprzymierzeńcami – dziecięcy brak zahamowań i gotowość do podejmowania działania. Jedynym sposobem, w jaki uczniowie mogą przyswoić nowe słowa, jest powtarzanie ich w nieskończoność; z drugiej strony trzeba często zmieniać formę i treść ćwiczeń, żeby podtrzymać szybko umykającą uwagę dzieci. Efekty pracy ogranicza poziom rozwojowy uczniów, ale osiąganie efektów jest konieczne do budowania motywacji – dzieci potrzebują natychmiastowej gratyfikacji w postaci wymiernego sukcesu.

            Fairyland 1 to podręcznik skonstruowany specjalnie dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, a jego pierwszą rzucającą się w oczy cechą jest brak tekstu. Jedyne, co
w książce zapisano, to powtarzające się stale proste polecenia. W ten sposób autorki kursu wyeliminowały najbardziej chyba stresujący dla początkujących uczniów element nauki języka angielskiego – niezgodność zapisu z wymową słów. Celem tego zabiegu jest ograniczenie języka przyswajanego przez dzieci do jego formy dźwiękowej. Takie podejście ma wiele zalet: odzwierciedla naturalną kolejność zjawisk językowych, naśladuje sposób przyswajania przez dzieci języka ojczystego, a co najważniejsze – sprawia, że nauka języka obcego nie koliduje
z procesem uczenia się czytania i pisania w języku rodzimym. Treść podręcznika stanowią obrazki, do których komentarz pochodzi z nagrania bądź od nauczyciela. Fairyland jest więc
w pewnym sensie książką interaktywną, na którą uczniowie reagują poprzez wskazywanie rysunków, kolorowanie ich, wklejanie nalepek w miejsca do tego przeznaczone. Nie oznacza to, oczywiście, że kursowi brak narracji; jej elementy występują tutaj w postaci obrazkowej, opowieść tworzy się sama – powstaje w wyobraźni dziecka, nie zakłóca jej polskojęzyczny przekaz. Jest to chyba najlepszy sposób przygotowania ucznia do dalszej nauki języka, do myślenia w języku obcym.

            Inną istotną cechą Fairyland 1 jest konsekwentna realizacja zasady, że rozwój ucznia musi dokonywać się we wszystkich kierunkach jednocześnie. Nauka języka obcego nie może zachodzić w oderwaniu od rzeczywistości; stanowi część realnego świata dziecka i zwiększa zakres jego funkcjonowania w tym świecie. Kurs wspomaga kształtowanie różnych umiejętności, poczynając od wspierania rozwoju sprawności manualnych. Uczniowie kolorują obrazki, często posługując się kodem, w którym kolory odpowiadają symbolom lub cyfrom – takie zadania wymagają trzymania się linii wyznaczających poszczególne obszary rysunku. Podobnym celom służą ćwiczenia polegające na uzupełnianiu obrazków nalepkami, co wiąże się zarówno z umiejętnością dopasowania odpowiedniej naklejki do pustego miejsca (rozpoznawanie fragmentów postaci i przedmiotów), jak i z koniecznością dokładnego jej umiejscowienia. Łączenie kropek lub kresek także sprzyja stopniowemu doskonaleniu precyzji ruchów, co stanowi przygotowanie do pisania.

            Dbałość o wszechstronny rozwój dziecka widoczny jest także w zadaniach o charakterze międzyprzedmiotowym, wymagających liczenia, dodawania czy rozpoznawania wzoru – umiejętności niezbędnej w procesie rozwiązywania problemów. Jeszcze inną systematycznie rozwijaną tu umiejętnością jest spostrzegawczość.

            Autorki podręcznika świadome są również, jak ważne jest kształtowanie u uczniów właściwych postaw i bogacenie ich wiedzy ogólnej. Podręcznik zawiera lekcje dotyczące zjawisk naturalnych, życia zwierząt oraz ochrony przyrody, co pozwala na wplatanie nauki języka obcego w program szkolny. Ponadto rozdziały książki zatytułowane Our World przedstawiają proste, codzienne aspekty życia i kultury różnych krajów świata. Wybrane elementy realioznawcze zawsze odnoszą się do dziedzin znanych i bliskich dzieciom (baśnie, zabawki, środki transportu czy posiłki), co sprawia, że uczniowie nie tylko zdobywają wiedzę
o innych krajach, ale także przekonują się, że mają wiele wspólnego ze swoimi rówieśnikami mieszkającymi poza Polską. Dzięki temu unikną patrzenia na cudzoziemców przez pryzmat stereotypów.

            Opisując zalety Fairyland 1 nie można nie wspomnieć o różnorodności kontekstów
i zadań, w jakich pojawiają się te same słowa, zwroty i frazy. Z jednej strony gwarantuje to trwałe zapamiętanie materiału, z drugiej – zapobiega znużeniu dzieci. Piosenki, zabawy ruchowe i gry planszowe zapewniają możliwość częstych zmian aktywności, ale jednocześnie pozwalają na powracanie do szczególnie przez uczniów lubianych elementów kursu. Odrobina rutyny, pewna stałość wynikająca z cyklicznie się powtarzającego układu lekcji i ćwiczeń, stanowią specyficzną „siatkę bezpieczeństwa”, dzięki której dzieci bez wahania podejmą wyzwanie, jakim jest nauka języka obcego.

            Prezentowany tu rozkład materiału do podręcznika Fairyland 1 i towarzyszącego mu Zeszytu ćwiczeń opracowano w taki sposób, by kurs języka angielskiego mógł zarówno zostać wpasowany w program nauki na poziomie klasy zerowej, jak i stanowić odrębne zajęcia – na przykład w przypadku, gdy są to zajęcia dodatkowe. Zawartość poszczególnych kolumn rozkładu składa się na pełny opis wszystkich umiejętności rozwijanych w danej części książki.

Ze względu na specyficzny charakter pracy w klasach 0–3 oraz możliwość dostosowania kolejności realizacji treści podręcznika do potrzeb programu nauczania innych przedmiotów, niniejszy rozkład materiału stanowi propozycję i może podlegać modyfikacjom, szczególnie że przygotowano go do realizacji w trakcie ok. 60 godzin.

Prezentowany tutaj rozkład materiału zakłada, że nauczyciel dysponuje dwoma jednostkami lekcyjnymi tygodniowo, a praca nad każdym z ośmiu rozdziałów zajmie ok. sześciu godzin. Po każdym rozdziale jedną jednostkę lekcyjną przeznaczono na łączenie języka angielskiego z edukacją społeczną, przyrodniczą, matematyczną oraz plastyczną (materiały dodatkowe z Fairyland 1 Instant Lessons – zaznaczone w rozkładzie materiału kolorem zielonym). Dwie jednostki lekcyjne poświęcono na realizację materiału znajdującego się na końcu podręcznika, czyli lekcje okolicznościowe – Boże Narodzenie i Dzień Matki. Pozostałe jednostki lekcyjne powinny być przeznaczone na utrwalenie materiału.

 


ROZKŁAD MATERIAŁU – Fairyland 1 (without alphabet)

Str./ Ilość lekcji/ Data

Słownictwo

Zwroty

Rozwijane umiejętności

Rozdział 1 – Hello!

str. 2-3

1 lekcja:

1) ……

-     powitania: hello;

-     imiona bohaterów serii: Alvin, Erlina, Frosty, Willow, Woody;

-     nazwa Magic Forest

-       Hello, I’m [Erlina/ Alvin/ itd.];

-       This is [Woody/ Willow/ itd.]

-       słuchanie: wskazywanie bohaterów podręcznika na rysunku w kolejności zgodnej z nagraniem;

-       reagowanie na polecenia: Open/ Close your books.;

-       mówienie: potwierdzanie i zaprzeczanie (Yes./ No.), witanie i przedstawianie się, przedstawianie bohaterów podręcznika, udzielanie odpowiedzi na pytania Who is it?, What’s your name?;

-       sprawności manualne: wycinanie postaci bohaterów podręcznika, przygotowanie kukiełek

Zeszyt ćwiczeń:

-       sprawności manualne: uzupełnianie elementów rysunku poprzez łączenie kresek, kolorowanie rysunku

Temat lekcji: 1. Poznajmy się!

str. 4-5

1 lekcja:

2) ……

-     kolory: red, blue, green, yellow, pink, orange

-       It’s [orange/ green/ blue/ itd.]

Zeszyt ćwiczeń:

-       My favourite colour is [blue/ pink/ itd.]

-       słuchanie: wskazywanie kolorów na rysunku zgodnie z nagraniem;

-       mówienie: odpowiadanie na pytania: Who’s this? What colour is this? What is your favourite colour?;

-       sprawności manualne:kolorowanie rysunku

Zeszyt ćwiczeń:

-       sprawności manualne: kolorowanie elementów rysunku;

-       rozpoznawanie wzoru: kolorowanie elementów rysunku zgodnie z przedstawionym schematem kolorów;

-       mówienie: określanie swojego ulubionego koloru [My favourite colour is blue/ red/ itd.]

Temat lekcji: 1.Nazwy kolorów: red, blue, green, yellow, pink, orange.

str. 6-7

1 lekcja:

3) ……

-     powitania: Welcome!;

-     pożegnania: Goodnight!

-       Welcome to the Magic Forest!;

-       Come with me!

-       słuchanie: historyjka obrazkowa;

-       mówienie: odtwarzanie dialogu towarzyszącego historyjce obrazkowej

Zeszyt ćwiczeń:

-       sprawności manualne: uzupełnianie brakujących fragmentów obrazka nalepkami, kolorowanie obrazka;

-       mówienie: nazywanie bohaterów podręcznika przedstawionych na obrazku [This is Erlina/ Alvin/ itd.]

Temat lekcji: 1. Hello! – słuchanie tekstu ze zrozumieniem.

str. 8-9

2 lekcje:

4) ……

5) ……

-     sun, tree, apples, oranges, frog, flower

-       mówienie: odpowiadanie na pytanie What colour is the [sun/ orange/ frog/ itd.]?;

-       sprawności manualne: kolorowanie obrazka, rysowanie;

-       słuchanie: wybór ulubionego koloru bohaterów podręcznika na podstawie nagrania (dwie opcje)

Temat lekcji: 1. Bądź ekologiczny – wprowadzenie słów: sun, tree, apples, oranges, frog, flower. Układanie pytań i odpowiedzi.

                       2. Gry i zabawy z wykorzystaniem nazw kolorów i poznanego słownictwa.

str. 10-11

1 lekcja:

6) ……

-     nazwy państw: UK, Germany;

-     bus, mailbox, tram

-       mówienie: nazywanie kolorów, odpowiadanie na pytanie What colour is this?;

-       słuchanie i reagowanie: dopasowanie bohaterów podręcznika do kolorów zgodnie z treścią nagrania, wklejanie nalepek w miejsca otoczone odpowiedniego koloru gwiazdkami

Temat lekcji: 1. Nasi nowi przyjaciele, powtórzenie i utrwalenie poznanych nazw kolorów.

1 lekcja:

7) ……

Fairyland 1 Instant Lessons (materiały do wyboru):

-          Edukacja społeczna i przyrodnicza – Scenariusz 1, str. 8 (karta pracy – str. 54)

-          Edukacja matematyczna – Scenariusz 9, str. 16 (karta pracy – str. 62)

-          Edukacja plastyczna – Scenariusze 17-18, str. 24 (szablon i karta pracy – str. 78-79)

Temat lekcji: 1. Edukacja społeczna, przyrodnicza, matematyczna i plastyczna – gry i zabawy. Utrwalenie materiału.

Uwagi:

 

Rozdział 2 – My Schoolbag!

str. 12-13

1 lekcja:

8) ……

-     wyposażenie ucznia: schoolbag, book, pencil case, pencil, pen, rubber

-       It’s a [book/ pen/ itd.];

-       My [pen/ book/ itd.] is [yellow/ red/ itd.]

-        słuchanie: wskazywanie elementów wyposażenia ucznia przedstawionych na rysunku w kolejności zgodnej z nagraniem;

-        reagowanie na polecenia: Show me [red/ yellow/ itd];

-        mówienie: nazywanie elementów wyposażenia ucznia, określanie koloru posiadanych elementów wyposażenia ucznia, odpowiadanie na pytania What’s this? What colour is this?;

-        sprawności manualne: kolorowanie rysunku, uzupełnianie rysunku (łączenie kresek)

Zeszyt ćwiczeń:

-        spostrzegawczość: rozpoznawanie przedmiotów na niekompletnych obrazkach, odnajdywanie tych przedmiotów na rysunku przedstawiającym pokój ucznia;

-        sprawności manualne: uzupełnianie niekompletnych rysunków przedstawiających elementy wyposażenia ucznia;

-        mówienie: nazywanie elementów wyposażenia ucznia [It’s a pencil case/ itd.]

Temat lekcji: 1.Wprowadzenie nazw przyborów szkolnych.

str. 14-15

1 lekcja:

9) ……

-     liczebniki 1–5

-        mówienie: odpowiadanie na pytania: How many [schoolbags/ flowers/ itd.]?;

-        reagowanie na polecenia: Let’s count!;

-        liczenie i dodawanie;

-        sprawności manualne: rysowanie (przedstawianie na rysunku wyniku dodawania)

Zeszyt ćwiczeń:

-        liczenie: dopasowanie cyfr 1–5 do muchomorów z odpowiednią ilością kropek, zapisywanie liczby przedstawionych na rysunku elementów wyposażenia ucznia;

-        sprawności manualne: zapisywanie cyfr(pisanie po śladzie),kolorowanie elementów rysunku

Temat lekcji: 1. Liczebniki główne 1–5.

str. 16-17

1 lekcja:

10) ……

-       Time for school!

-       słuchanie: historyjka obrazkowa;

-       mówienie: odpowiadanie na pytanie How many [books/ pencils/ itd.]?; zadawanie pytaniaWhat’s this?, nazywanie przedmiotów: It’s a [pen/ book/ itd.]; odtwarzanie dialogu towarzyszącego historyjce obrazkowej

Zeszyt ćwiczeń:

-       liczenie i sprawności manualne: uzupełnianie rysunku nalepkami przedstawiającymi brakującą liczbę przedmiotów;

-       spostrzegawczość i sprawności manualne: kolorowanie rysunku zgodnie z instrukcją (poszczególne cyfry odpowiadają różnym kolorom);

-       mówienie: określanie liczby przedmiotów: one [pencil], two [pencils] itd.; nazywanie przedmiotów i określanie ich koloru: It’s a [red pen.] itd.

Temat lekcji: 1.My schoolbag! – praca z tekstem.

str. 18-19

1 lekcja:

11) ……

-     czasowniki: eat, breathe, grow, have babies;

-     zwierzęta: ant, bat;

-     rośliny: tree;

-     rzeczowniki: living things, non-living things

-        This is my [book.]

-       odróżnianie organizmów żywych od przedmiotów: kolorowanie organizmów żywych na rysunku;

-       słuchanie: zaznaczanie na rysunku zgodnej z nagraniem liczby przedmiotów (ile z pięciu?);

-       sprawności manualne i mówienie: rysowanie własnego wyposażenia szkolnego, opisywanie rysunku: This is my [pencil case]. It’s [pink.]

Temat lekcji: 1.My schoolbag – praca plastyczna.

str. 20-21

2 lekcje:

12) ……

13) ……

-     nazwy państw: Cuba;

-     nazwy gier i zabaw na wolnym powietrzu: tug-of-war, hopscotch

-        Go to school!;

-        School is cool!;

-        Say your name!

-       mówienie: skandowanie, nazywanie elementów wyposażenia ucznia z pamięci;

-       słuchanie i reagowanie: dopasowanie elementów wyposażenia ucznia do kolorów zgodnie z treścią nagrania, wklejanie nalepek w miejsca otoczone odpowiedniego koloru gwiazdkami

Tematy lekcji: 1.Język angielski na świecie.

                         2.Ćwiczenia utrwalające poznane słownictwo.

1 lekcja:

14) ……

Fairyland 1 Instant Lessons (materiały do wyboru):

-          Edukacja społeczna i przyrodnicza – Scenariusz 2, str. 9 (karta pracy – str. 55)

-          Edukacja matematyczna – Scenariusz 9, 10, str. 16-17 (karty pracy – str. 63, 64-65)

-          Edukacja plastyczna – Scenariusze 19-20, str. 24 (szablony – str. 80-81)

-          Pory roku – Scenariusz 33, str. 28 (karty pracy – str. 91-93, szablon – str. 94)

Temat lekcji: 1. Edukacja społeczna, przyrodnicza, matematyczna i plastyczna – gry i zabawy. Utrwalenie materiału.

Uwagi:

 

Rozdział 3 – My Home

str. 22-23

1 lekcja:

15) ……

-     budynek i jego części: house, roof, floor, wall, door, window

-        This is my house.;

-        This is the [floor/ door/ itd. It’s [green/ red/ itd.];

-        The [door/ roof/ itd.] is [yellow/ blue/ itd.]

-       słuchanie: wskazywanie elementów budynku na rysunku w kolejności zgodnej z nagraniem;

-       mówienie: nazywanie części budynku, określanie ich koloru, odpowiadanie na pytania: What’s this? What colour is the [wall]?; opisywanie własnoręcznie wykonanego modelu domku: This is my house. The [door] is [blue.];

-       spostrzegawczość: dopasowanie brakujących fragmentów do rysunków przedstawiających części budynku;

-       sprawności manualne: kolorowanie obrazka, wykonanie prostego modelu domku

Zeszyt ćwiczeń:

-       spostrzegawczość: wybór części budynku zgodnej z rysunkiem domku (dwie opcje), śledzenie drogi w labiryncie;

-       sprawności manualne: kolorowanie rysunków;

-       mówienie: nazywanie części budynku i określanie ich koloru: This is the [wall]. It is [yellow.]

Tematy lekcji: 1.Wprowadzenie nazw części domu: house, roof, window, floor, wall, door.

str. 24-25

1 lekcja:

16) ……

-     nazwy mebli: bed, chair, cupboard, table;

-     przyimki miejsca: in, on

-        It’s a [bed/ table/ itd.];

-        This is my [chair/ cupboard/ itd.]. It’s [pink/ green/ itd.];

-        [Woody] is on the [table/ chair];

-        [Woody is in the [house/ cupboard.]

-       słuchanie: wskazywanie mebli na rysunku w kolejności zgodnej z nagraniem; wskazywanie rysunków zgodnie z tekstem piosenki (gdzie jest Woody?);

-       spostrzegawczość: dopasowanie mebli na rysunku do odpowiednich konturów;

-       sprawności manualne: wykonywanie modeli mebli z plasteliny, uzupełnianie rysunków (łączenie kresek);

-       mówienie: nazywanie mebli i określanie ich koloru: This is my [chair.] It is [blue.]; odpowiadanie na pytania: What’s this? Where’s [Woody/ the pencil/ itd.]?; informowanie o miejscu, gdzie ktoś/ coś się znajduje: [Woody] is in [the cupboard/ the house.], [Woody] is on [the table/ the chair.]

Zeszyt ćwiczeń:

-       rozpoznawanie wzoru i sprawności manualne: wypełnianie pustych okienek w tabeli rysunkiem odpowiedniego mebla (zgodnie ze schematem);

-       spostrzegawczość: rozpoznawanie rysunków przedstawiających podobne sytuacje;

-       mówienie: nazywanie mebli; określanie, gdzie znajdują się bohaterowie podręcznika przedstawieni na obrazkach

Tematy lekcji: 1.Wprowadzenie nazw mebli: table, chair, bed, cupboard. Przyimki miejsca: on, in.

str. 26-27

1 lekcja:

17) ……

-     czasownik wake up

-        [Frosty] is in bed!;

-        Wake up [Frosty]!

-        słuchanie: historyjka obrazkowa;

-        mówienie: odpowiadanie na pytania: What’s in your house?, Who/ What is this? Where’s [Frosty]?; odtwarzanie dialogu towarzyszącego historyjce obrazkowej

Zeszyt ćwiczeń:

-        spostrzegawczość i sprawności manualne: uzupełnianie rysunku domu nalepkami;

-        sprawności manualne: kolorowanie rysunków;

-        mówienie: nazywanie mebli: It’s a [red table.] itd..; określanie, gdzie znajduje się Frosty na obrazkach

Tematy lekcji: 1.My home! – praca z tekstem.

str. 28-29

1 lekcja:

18) ……

-     nazwy zwierząt domowych: bird, cat, dog, fish;

-     nazwy „domów” zwierząt: nest, basket, doghouse, fish tank

-        This is my [room/ bed/ itd.];

-        Look!

-       spostrzegawczość: śledzenie drogi w labiryncie;

-       słuchanie: kolorowanie książek znajdujących się na rysunku pokoju zgodnie z nagraniem;

-       sprawności manualne i mówienie: rysowanie własnego pokoju, opisywanie rysunku: This is my room. Look! This is my [table.] itd.

Tematy lekcji: 1.Bądź ekologiczny! Domy różnych zwierząt.

str. 30-31

2 lekcje:

19) ……

20) ……

-     nazwy państw: USA, France;

-     imiona bohaterów legend i baśni popularnych
w różnych krajach: Belle, Hansel and Gretel, Pocahontas, Jack

-        Look at [Jack’s house/ the roof/ itd.];

-        Is it [in the cupboard/ on the table/ itd.]?

-       spostrzegawczość i znajomość tradycyjnych baśni i legend różnych krajów: dopasowanie bohaterów baśni i legend do ich domów;

-       mówienie: zwracanie uwagi na poszczególne elementy rysunku: Look at [Belle’s house/ the window/ itd.]; zadawanie pytania Is it [on the table/ in the cupboard/ itd.]? (zabawa w chowanego);

-       słuchanie i reagowanie: dopasowanie elementów budynku do kolorów zgodnie z treścią nagrania, wklejanie nalepek w miejsca otoczone odpowiedniego koloru gwiazdkami

Tematy lekcji: 1.Rodzaje domów na świecie.

                          2.My home – powtórzenie i utrwalenie poznanych pytań i słówek.

1 lekcja:

21) ……

Fairyland 1 Instant Lessons (materiały do wyboru):

-          Edukacja społeczna i przyrodnicza – Scenariusz 3, str. 10 (karta pracy, str. 56)

-          Edukacja matematyczna – Scenariusz 11, str. 18 (karty pracy, str. 66-67)

-          Edukacja plastyczna – Scenariusze 21-22, str. 25

Temat lekcji: 1. Edukacja społeczna, przyrodnicza, matematyczna i plastyczna – gry i zabawy. Utrwalenie materiału.

Uwagi:

 

Rozdział 4 – My Toys

str. 32-33

1 lekcja:

22) ……

-     zabawki: ball, car, doll, plane, teddy, train

-       How many [balls/ cars/ itd.]?;

-       Let’s count!;

-       What have you got?;

-       Here’s a [plane.];

-       I’ve got a [red car/ green train/ itd.]

-       słuchanie: wskazywanie zabawek na rysunku w kolejności zgodnej z nagraniem; zaznaczanie na rysunku zabawek wymienionych w piosence;

-       spostrzegawczość i liczenie: liczenie, ile zabawek danego rodzaju znajduje się na rysunku;

-       mówienie: wskazywanie: Here’s a [ball/ car/ itd.];potwierdzanie/ zaprzeczanie: Yes./ No.; odpowiadanie na pytanie: How many [trains/ balls/ itd.]?; podawanie informacji o posiadanych zabawkach: I’ve got a [yellow plane/ red ball/ itd.].;

-       sprawności manualne: kolorowanie obrazków

Zeszyt ćwiczeń:

-       spostrzegawczość i sprawności manualne: kolorowanie obrazków zgodnie z kolorem kropek w poszczególnych częściach rysunków; kolorowanie zabawek zgodnie z kodem, w którym cyfry odpowiadają poszczególnym kolorom;

-       mówienie: nazywanie zabawek; opisywanie zabawek na rysunkach I’ve got [a blue ball.]

Temat lekcji: 1. Wprowadzenie nazw zabawek: doll, ball, car, train, plane, teddy.

str. 34-35

1 lekcja:

23) ……

-     liczebniki 6–10

-       Count [seven balls.];

-       Is it a [doll/ train/ itd.]?;

-       [Six] and [two] is [eight.];

-       I’ve got a [teddy.]

-       słuchanie: powtarzanie cyfr 1–6 za nagraniem;

-       słuchanie i sprawności manualne: łączenie kropek w kolejności zgodnej z nagraniem (instrukcja wykonania rysunku);

-       dodawanie: dopasowanie zabawek do ich właścicieli na podstawie wyników dodawania;

-       sprawności manualne: wykonanie papierowych nakładek na palce z poszczególnymi cyframi (1–10);

-       mówienie: podawanie informacji o posiadanych zabawkach: I’ve got a [ball/ plane/ itd.]; liczenie do dziesięciu; odpowiadanie na pytania: What is it? Is it a [plane/ teddy/ itd.]?

Zeszyt ćwiczeń:

-       sprawności manualne i liczenie: pisanie cyfr (pisanie po śladzie) i łączenie ich z rysunkami przedstawiającymi odpowiednią liczbę zabawek;

-       sprawności manualne i dodawanie: kolorowanie zabawek na rysunku zgodnie z kodem, w którym kolory odpowiadają wynikom dodawania;

-       liczenie i dodawanie: liczenie kropek, dodawanie liczby kropek z dwóch pól i zaznaczanie właściwego wyniku (trzy opcje);

-       mówienie: nazywanie zabawek zgodnie z odpowiadającymi im cyframi: One – [teddy], Two – [ball] itd.

Temat lekcji: 1. Liczebniki główne 1–10.

Lekcja okolicznościowa – Season’s Greetings!

str. 84-85

1 lekcja:

24) ……

-     słownictwo związane ze Świętami Bożego Narodzenia: Christmas, Christmas tree, Santa, reindeer, sleigh, presents

-       zwroty związane ze Świętami Bożego Narodzenia: Merry Christmas, It’s Christmas time

-       słuchanie i śpiewanie: nauka piosenki Jingle Bells;

-       sprawności manualne: kolorowanie obrazka; wykonanie kartki świątecznej

-       mówienie: wybieranie prezentów dla bohaterów podręcznika: A [train] for [Frosty.] itd.

Temat lekcji: 1. Christmas – święta Bożego Narodzenia. Piosenka Jingle Bells!

Rozdział 4 – My Toys – c.d.

str. 36-37

1 lekcja:

25) ……

-       Let’s play!;

-       Where’s the[ball]?;

-       It’s in the tree!

-       słuchanie: historyjka obrazkowa;

-       mówienie: odtwarzanie dialogu towarzyszącego historyjce obrazkowej

Zeszyt ćwiczeń:

-       spostrzegawczość i sprawności manualne: uzupełnianie rysunku nalepkami (zabawki);

-       sprawności manualne: kolorowanie rysunku;

-       rozumienie relacji: dopasowanie małych zabawek do małego samochodu i dużych zabawek do dużego samochodu;

-       mówienie: podawanie informacji o posiadanych zabawkach: I’ve got a [doll/ itd.]

Temat lekcji: 1. My toys – praca z tekstem.

str. 38-39

1 lekcja:

26) ……

-     rzeczowniki: coffee can, money box, marbles;

-     czasownik: recycle;

-     przymiotniki: big, small

-       This is my favourite toy.;

-       The [small ball] is in a [small box.]

-       sprawności manualne: kolorowanie rysunków;

-       rozumienie relacji i mówienie: dopasowanie dużych zabawek do dużego pudełka i małych zabawek do małego pudełka; opisywanie umiejscowienia zabawek: The [small train] is in the [small box.];

-       sprawności manualne i mówienie: rysowanie ulubionej zabawki, opisywanie rysunku: This is my favourite toy. It’s a [car/ plane.]

Temat lekcji: 1. Przymiotniki: big, small, favourite. Przyimki miejsca oraz nazwy kolorów.

str. 40-41

2 lekcje:

27) ……

28) ……

-     nazwy państw: Russia;

-     nazwy zabawek: Matryoshka

-       I’ve got a [big/ small] [teddy/ car/ itd.]

-       spostrzegawczość: wskazanie zabawki różniącej się drobnym szczegółem od pozostałych w rzędzie;

-       słuchanie i reagowanie: dopasowanie zabawek do kolorów zgodnie z treścią nagrania, wklejanie nalepek w miejsca otoczone odpowiedniego koloru gwiazdkami;

-       dodawanie, sprawności manualne i mówienie: kolorowanie pociągu zgodnie z kodem, w którym kolory odpowiadają wynikom dodawania; opisywanie czynności dodawania: [Three] and [two] is [five.]

Tematy lekcji: 1. Zabawki dzieci z całego świata.

                         2. Powtórzenie i utrwalenie nazw zabawek, kolorów oraz liczebników głównych 1–10.

1 lekcja:

29) ……

Fairyland 1 Instant Lessons (materiały do wyboru):

-          Edukacja społeczna i przyrodnicza – Scenariusz 4, str. 11 (karta pracy, str. 57)

-          Edukacja matematyczna – Scenariusz 12, str. 19 (karty pracy, str. 68-69)

-          Edukacja plastyczna – Scenariusze 23-24, str. 25 (szablon – str. 83)

Temat lekcji: 1. Edukacja społeczna, przyrodnicza, matematyczna i plastyczna – gry i zabawy. Utrwalenie materiału.

Uwagi:

 

Rozdział 5 – My Face

str. 42-43

1 lekcja:

30) ……

-     części twarzy: ears, eyes, hair, mouth, nose, tongue

-       Touch your [ears/ nose/ itd.];

-       Pull out your tongue.;

-       He/ She’s got [four ears/ one big eye/ itd.];

-       Look at me!

-       słuchanie: wskazywanie części twarzy na rysunku w kolejności zgodnej z nagraniem; wykonywanie prostych poleceń zgodnie z treścią piosenki (Touch your nose/ ears/ itd., Pull out your tongue.); numerowanie rysunków „potworów” zgodnie z kolejnością opisów w nagraniu;

-       mówienie: nazywanie części twarzy; odpowiadanie na pytania: How many [eyes/ ears]?, What colour is it?; opisywanie potworów: He/ She’s got [one big eye/ orange hair/ itd.];opisywanie własnoręcznie wykonanej maski „potwora”: Look at me! I’ve got…;

-       sprawności manualne: wykonywanie maski „potwora”

Zeszyt ćwiczeń:

-       spostrzegawczość i sprawności manualne: uzupełnianie brakujących rysunków nalepkami; uzupełnianie rysunków twarzy brakującymi elementami;

-       mówienie: opisywanie bohaterów podręcznika przedstawionych na rysunkach: [Frosty] has got [a nose.]

Temat lekcji: 1.Wprowadzenie nazw części twarzy: nose, hair, ears, eyes, mouth, tongue.

str. 44-45

1 lekcja:

31) ……

-     przymiotniki: dirty, clean;

-     przedmioty związane z dbaniem o higienę osobistą: brush, shampoo, soap, toothpaste;

-     czasowniki: brush, wash

-       [Woody] is dirty/ clean.;

-       Wash your [face/ hands/ hair.];

-       Brush your [hair/ teeth.]

-       słuchanie: wskazywanie przedmiotów związanych z dbaniem o higienę osobistą w kolejności zgodnej z poleceniami w nagraniu;

-       mówienie: wydawanie poleceń: Wash your [face.], Brush your [hair.]

Zeszyt ćwiczeń:

-       spostrzegawczość: dopasowanie rysunków przedstawiających postacie wykonujące różne czynności do ich „cieni”;

-       spostrzegawczość i sprawności manualne: kolorowanie rysunku twarzy zgodnie z kodem, w którym cyfry odpowiadają poszczególnym kolorom;

-       mówienie: określanie czynności widocznych na rysunkach: Brush your[teeth.], Wash your [face.]; opisywanie twarzy „potwora”: He’s got [blue hair/ itd.]

Temat lekcji: 1. Kiedy jestem brudny…

str. 46-47

1 lekcja:

32) ……

-     postacie z baśni: Little Red Riding Hood, Big Bad Wolf

-        Hello!;

-        Bye!;

-        Lovely flowers!;

-        You’ve got big [eyes/ ears/ teeth]!;

-        Smile!;

-        Thank you!

-       słuchanie: historyjka obrazkowa;

-       mówienie: odtwarzanie dialogu towarzyszącego historyjce obrazkowej

Zeszyt ćwiczeń:

-       spostrzegawczość: wyszukiwanie szczegółów różniących dwa rysunki;

-       mówienie: wypowiadanie znanych kwestii Czerwonego Kapturka: You’ve got big [eyes/ ears/ teeth.]; opisywanie szczegółów różniących dwa obrazki: He’s got blue hair. He’s got green hair. She’s got a small nose. She’s got a big nose itd.

Temat lekcji: 1. „Czerwony Kapturek” – nasza wersja bajki.

str. 48-49

1 lekcja:

33) ……

-       spostrzegawczość: spomiędzy przedstawionych konturów części pyszczka wybór tych, które odpowiadają zdjęciom psa i kota;

-       mówienie: opisywanie części pyszczka psa i kota: This is a cat/ dog. It’s got [small ears/ big eyes/ itd.];

-       słuchanie: kolorowanie twarzy zgodnie z instrukcjami w nagraniu;

-       sprawności manualne i mówienie: rysowanie portretu Mr/ Miss Potato, opisywanie rysunku: Look at Mr/ Miss Potato! He/ She’s got [blue eyes/ small ears/ itd.]

Temat lekcji: 1. Bądź ekologiczny! Opisujemy nasze zwierzęta: He/ She’s got…

str. 50-51

2 lekcje:

34) ……

35) ……

-     imiona bohaterów bajek telewizyjnych: Mickey Mouse, Pinocchio, Stitch, Lightning McQueen from Cars

-       spostrzegawczość: dopasowanie części twarzy przedstawionych na rysunkach do postaci na obrazku;

-       słuchanie i reagowanie: dopasowanie części twarzy do kolorów zgodnie z treścią nagrania, wklejanie nalepek w miejsca otoczone odpowiedniego koloru gwiazdkami;

-       mówienie: opisywanie bohaterów bajek: He’s got [big ears/ big nose/ itd.]; nazywanie czynności: Wash your [hands.], Brush your [teeth.]

Temat lekcji: 1.Opisujemy postaci z różnych bajek. Wykorzystanie konstrukcji: He’s got/ She’s got…

                       2.Gry i zabawy językowe z wykorzystaniem nazw części ciała.

1 lekcja:

36) ……

Fairyland 1 Instant Lessons (materiały do wyboru):

-          Edukacja społeczna i przyrodnicza – Scenariusz 5, str. 12 (karta pracy, str. 58)

-          Edukacja matematyczna – Scenariusz 13, str. 20 (karty pracy, str. 70-71)

-          Edukacja plastyczna – Scenariusze 25-26, str. 26 (szablon – str. 84)

-          Pory roku – Scenariusz 34, str. 29 (karty pracy – str. 95-96)

Temat lekcji: 1. Edukacja społeczna, przyrodnicza, matematyczna i plastyczna – gry i zabawy. Utrwalenie materiału.

   

Rozdział 6 – My Food

str. 52-53

1 lekcja:

37) ……

-     produkty spożywcze: food, bananas, biscuits, cheese, eggs, milk, sandwiches

-        I like [eggs/ biscuits/ itd.];

-        Give me some!

-       słuchanie: wskazywanie produktów spożywczych na rysunku w kolejności zgodnej z nagraniem; zakreślanie produktów spożywczych pojawiających się w tekście piosenki;

-       mówienie: wymienianie produktów spożywczych, które uczniowie lubią: I like [bananas/ sandwiches/ milk/ itd.]; proszenie o produkty: Give me some, please!;

-       rozpoznawanie wzoru: wypełnianie pustych okienek w tabeli rysunkami odpowiednich produktów spożywczych (zgodnie ze schematem);

-       sprawności manualne: wykonywanie pudełka na szkolne drugie śniadanie, kolorowanie obrazków przedstawiających produkty spożywcze

Zeszyt ćwiczeń:

-       spostrzegawczość: dopasowanie rysunków produktów spożywczych do ich konturów na obrazku przedstawiającym nakryty stół;

-       sprawności manualne: rysowanie produktów spożywczych;

-       mówienie: robienie zakupów: Give me some[cheese], please!

Temat lekcji: 1.Wprowadzenie nazw produktów spożywczych: bananas, eggs, milk, sandwiches, biscuits, cheese. Konstrukcja: I like…

str. 54-55

1 lekcja:

38) ……

-     produkty spożywcze: apples,
ice cream, pizza, popcorn
;

-     napoje: tea, cola;

-     rzeczownik picnic

-        I don’t like [pizza/ apples/ itd.];

-        Yummy!/ Yuk!;

-        My turn!;

-        Come on, everyone!;

-        Picnics are yummy!

-       słuchanie: wskazywanie produktów spożywczych na obrazku w kolejności zgodnej z nagraniem; uzupełnianie rysunków buzi uśmiechem lub skrzywieniem w zależności od treści nagrania (lubiane i nielubiane produkty spożywcze);

-       odróżnianie zdrowego jedzenia od niezdrowych produktów spożywczych: gra planszowa;

-       mówienie: określanie, które produkty uczniowie lubią, a których nie lubią: I like [pizza]. Yummy!, I don’t like milk. Yuk!

Zeszyt ćwiczeń:

-       spostrzegawczość: dopasowanie rysunków przedstawiających postacie, które właśnie coś zjadły/ wypiły do produktów spożywczych;

-       mówienie: wyrażanie swojego stosunku do produktów spożywczych przedstawionych na rysunkach: I like [biscuits.], I don’t like [tea.] itd.

Temat lekcji: 1.Nazwy produktów spożywczych: tea, pizza, apples, popcorn, ice cream, cola. Konstrukcja: I like…/ I don’t like…

str. 56-57

1 lekcja:

39) ……

-       Let’s have a picnic!;

-       What’s your favourite food?

-       słuchanie: historyjka obrazkowa;

-       mówienie: zadawaniepytania What’s your favourite food?i odpowiadanie na nie: [Apples]. Yum!; odtwarzanie dialogu towarzyszącego historyjce obrazkowej

Zeszyt ćwiczeń:

-       spostrzegawczość: uzupełnianie brakujących fragmentów obrazka odpowiednimi naklejkami;

-       sprawności manualne i mówienie: rysowanie produktów spożywczych na jednej z dwóch tac oznaczonych odpowiednio uśmiechniętą i niezadowoloną buzią i określanie swojego stosunku do tych produktów: I like [milk.], I don’t like [eggs.] itd.

Temat lekcji: 1.Let’s have a picnic! – praca z tekstem.

str. 58-59

2 lekcje:

40) ……

41) ……

-     nazwy zwierząt: cow, chicken

-       Do you like [ice cream/ milk/ itd.]?;

-       We get [milk] from a [cow.];

-       Does [Frosty] like [ice cream]?;

-       What’s on your pizza?

-       sprawności manualne: rysowanie produktów spożywczych (łączenie kresek);

-       określanie pochodzenia produktów spożywczych;

-       mówienie: określanie pochodzenia produktów spożywczych: We get [bananas] from a [tree.]; zadawanie pytania Do you like [eggs]? i udzielanie odpowiedzi: Yes! Yummy! lub No! Yuk!; odpowiadanie na pytanie What’s on your pizza?: [Cheese and eggs.];

-       sprawności manualne i mówienie: rysowanie swojego ulubionego produktu spożywczego, informowanie o ulubionym produkcie: I like [ice cream]! Yummy!

Tematy lekcji: 1. Bądź ekologiczny! – Dlaczego hodujemy różne zwierzęta?

                         2. Robimy listę zakupów i zakupy!

str. 60-61

2 lekcje:

42) ……

43) ……

-     nazwy państw: China, Turkey

-       Do you drink tea?;

-       Change places!

-       świadomość odmienności kulturowej: wybór artykułów spożywczych, które mieszkańcy Wysp Brytyjskich jedzą podczas posiłku zwanego „herbatą”;

-       słuchanie i reagowanie: dopasowanie produktów spożywczych do kolorów zgodnie z treścią nagrania, wklejanie nalepek w miejsca otoczone odpowiedniego koloru gwiazdkami;

-       mówienie: wymienianie ulubionych produktów spożywczych: I like [pizza] and [biscuits] and [sandwiches] and… itd.

Tematy lekcji: 1. Potrawy ludzi na całym świecie.

                         2.Gry i zabawy utrwalające poznane słownictwo.

1 lekcja:

44) ……

Fairyland 1 Instant Lessons (materiały do wyboru):

-          Edukacja społeczna i przyrodnicza – Scenariusz 6, str. 13 (karta pracy, str. 59)

-          Edukacja matematyczna – Scenariusz 14, str. 21 (karty pracy, str. 72-73)

-          Edukacja plastyczna – Scenariusze 27-28, str. 26 (szablony – str. 85-86)

-          Pory roku – Scenariusz 35, str. 30 (karty pracy – str. 97-98, szablon – str. 99)

Temat lekcji: 1. Edukacja społeczna, przyrodnicza, matematyczna i plastyczna – gry i zabawy. Utrwalenie materiału.

Uwagi:

 

Rozdział 7 – My Animals

str. 62-63

1 lekcja:

45) ……

-     nazwy zwierząt: sheep, horse, hen;

-     wyrazy dźwięko-naśladowcze – głosy zwierząt: woof, baa, moo, miaow, cluck, neigh

-       The [dog/ horse/ itd.] goes [woof/ neigh/ itd.]

-       słuchanie: wskazywanie zwierząt na rysunku w kolejności zgodnej z nagraniem; numerowanie zwierząt na rysunku zgodnie z kolejnością, w jakiej uczniowie słyszą ich głosy;

-       mówienie: informowanie, jakie głosy wydają zwierzęta: The [cow] goes [moo.]; opisywanie rysunku: Look! [Three green hens.];

-       sprawności manualne: kolorowanie rysunku

Zeszyt ćwiczeń:

-       sprawności manualne i mówienie: kolorowanie zwierząt, opisywanie rysunków: It’s a [blue cat.];

-       liczenie: liczenie różnych gatunków zwierząt na rysunku, zapisywanie cyfr

Temat lekcji: 1. Wprowadzenie nazw zwierząt domowych. Powtórzenie nazw kolorów oraz liczebników głównych 1–10.

str. 64-65

1 lekcja:

46) ……

-     czasowniki: climb, fly, jump, run, swim

-       I can [climb/ jump/ itd.];

-       It can [fly/ run/ itd.];

-       What can [you/ a horse/ itd.] do?

-       słuchanie: wskazywanie czynności przedstawionych na rysunkach w kolejności zgodnej z nagraniem; naśladowanie czynności wymienionych w tekście piosenki;

-       sprawności manualne i mówienie: wykonywanie kukiełek przedstawiających różne zwierzęta, nazywanie zwierząt i określanie, co potrafią robić: It’s a [horse]. It can [jump.] itd.

Zeszyt ćwiczeń:

-       sprawności manualne: uzupełnianie brakujących fragmentów rysunków (łączenie kresek); kolorowanie;

-       mówienie: nazywanie czynności, jakie wykonują zwierzęta na rysunku

Temat lekcji: 1.Czasowniki ruchu. Pytanie: What can you do?

str. 66-67

1 lekcja:

47) ……

-       Can you [climb/ swim/ itd.]?;

-       Yes, I can!/ No, I can’t!;

-       No, but I can [jump/ run/ itd.]!;

-       I can’t [fly/ climb/ itd.]

-       słuchanie: historyjka obrazkowa;

-       mówienie: odtwarzanie dialogu towarzyszącego historyjce obrazkowej

Zeszyt ćwiczeń:

-       spostrzegawczość: uzupełnianie brakujących fragmentów obrazka odpowiednimi naklejkami;

-       mówienie: informowanie, jakie czynności uczniowie potrafią wykonać, a jakich nie potrafią wykonać: I can [run], I can’t [fry.] itd.;zadawanie pytania: Can you [jump]? i udzielanie odpowiedzi: Yes, I can!/ No, I can’t!

Temat lekcji: 1.My animals – praca z tekstem.

str. 68-69

1 lekcja:

48) ……

-     nazwy zwierząt: lion, hippo, polar bear, flamingo, parrot, penguin

-       What can a [lion/ parrot/ itd.] do?;

-       This is my farm!;

-       How many animals are there in the farm?;

-       Willow says, [jump/ climb/ itd.]!

-       wiedza o zwierzętach, sprawności manualne i mówienie: kolorowanie płatków kwiatu z fotografią dzikiego zwierzęcia w zależności od czynności, z jakich wykonywania dane zwierzę słynie, opisywanie umiejętności zwierząt: It can [fly/ climb/ itd.];

-       mówienie: zadawanie pytania Can you [jump]? i udzielanie odpowiedzi: Yes, I can./ No, I can’t.;

-       reagowanie: naśladowanie czynności wymienianych przez nauczyciela (zabawa typu Simon says);

-       sprawności manualne i mówienie: rysowanie farmy, opisywanie rysunku: This is my farm. Look! [A duck/ two dogs/ itd.]

Temat lekcji: 1.Bądź ekologiczny – co potrafią robić różne dzikie zwierzęta.

str. 70-71

2 lekcje:

49) ……

50) ……

-     nazwy państw: Australia, Peru;

-     nazwy zwierząt: koala, llama, panda

-       You’re a [duck]!

-       wiedza o zwierzętach: zwierzęta charakterystyczne dla Australii, Chin, Peru;

-       rozpoznawanie wzoru: kolorowanie zwierząt rysunku zgodnie z przedstawionym schematem kolorów;

-       słuchanie i reagowanie: dopasowanie zwierząt do kolorów zgodnie z treścią nagrania, wklejanie nalepek w miejsca otoczone odpowiedniego koloru gwiazdkami;

-       mówienie: nazywanie i opisywanie zwierząt na rysunku: a [green koala]; opisywanie umiejętności: I can [swim/ run/ itd.]

Tematy lekcji: 1.Zwierzęta zamieszkujące w różnych regionach ziemi.

                         2.Powtórzenie i utrwalenie nazw zwierząt, części ciała, kolorów, liczebników głównych.

1 lekcja:

51) ……

Fairyland 1 Instant Lessons (materiały do wyboru):

-          Edukacja społeczna i przyrodnicza – Scenariusz 7, str. 14 (karta pracy, str. 60)

-          Edukacja matematyczna – Scenariusz 15, str. 22 (karty pracy, str. 74-75)

-          Edukacja plastyczna – Scenariusze 29-30, str. 27 (szablony – str. 87-89)

Temat lekcji: 1. Edukacja społeczna, przyrodnicza, matematyczna i plastyczna – gry i zabawy. Utrwalenie materiału.

Uwagi:

 

Lekcja okolicznościowa – Mother’s Day!

str. 86-87

1 lekcja:

52) ……

-     słownictwo związane z obchodzeniem Dnia Matki: heart, love, hugs, kisses, Mother’s Day

-       zwroty związane z obchodzeniem Dnia Matki: Happy Mother’s Day, This flower is for you, Mum

-       słuchanie i śpiewanie: nauka piosenki związanej z Dniem Matki;

-       sprawności manualne: dopasowanie połówek serduszek (porównywanie kształtu krawędzi); odnajdywanie drogi w labiryncie; wykonanie kwiatka dla Mamy

Temat lekcji: 1. Dzień Matki.

Rozdział 8 – My Senses

str. 72-73

1 lekcja:

53) ……

-     czasowniki opisujące wrażenia: see, smell, hear, taste, touch;

-     nazwy zwierząt: snail, rabbit

-       I can [see/ hear/ itd.] with my [eyes/ ears/ itd.];

-       I can [see/ smell/ itd.] a [snail/ flower/ itd.];

-       I can [hear/ taste/ itd.] the…, but I can’t [hear/ taste/ itd.] the…;

-       What can you [smell/ hear/ itd.]?

-       słuchanie: wskazywanie rodzajów wrażeń na rysunku w kolejności zgodnej z nagraniem;

-       mówienie: informowanie, co widać na rysunku: I can see a [cat/ snail/ itd.];

-       wiedza o świecie i mówienie: określanie, które z rzeczy, zwierząt, produktów żywnościowych na rysunku da się usłyszeć, powąchać, posmakować: I can [hear a train] but I can’t [hear a pencil.];

-       sprawności manualne i mówienie: rysowanie tego, co można odbierać poszczególnymi zmysłami, opisywanie rysunku: I can [smell a pizza], I can [hear a car.] itd.

Zeszyt ćwiczeń:

-       spostrzegawczość i mówienie: wskazywanie rysunku, który różni się od pozostałych w rzędzie, nazywanie wrażeń, jakie ilustrują rysunki: [touch, smell, hear itd.];

-       mówienie: informowanie o treści rysunku: I can [see a mouse], I can [smell popcorn.] itd.

Temat lekcji: 1.Wprowadzenie nazw zmysłów: see, smell, hear, taste, touch. Konstrukcja: I can (see).

str. 74-75

1 lekcja:

54) ……

-     rzeczowniki: sun, moon, stars, day, night

-       It’s day/ night!;

-       Is it day or is it night?

-       słuchanie: wskazywanie elementów rysunku przedstawiającego różnice pomiędzy dniem a nocą w kolejności zgodnej z nagraniem;

-       mówienie: określanie, czy rysunki przedstawiają czynności wykonywane za dnia, czy nocą: It’s day/ might.

Zeszyt ćwiczeń:

-       spostrzegawczość i liczenie: liczenie gwiazd, księżyców i słoneczek na koszuli nocnej bałwanka Frosty’ego;

-       spostrzegawczość i mówienie: kolorowanie rysunków przedstawiających dzień i noc, komentowanie rysunków: It’s [day]. Look at the [sun.] itd.

Temat lekcji: 1. Wprowadzenie słów: day, night, sun, moon, stars.

str. 76-77

1 lekcja:

55) ……

-       It’s a fairy party!;

-       This is fun!;

-       I love the Magic Forest!

-       słuchanie: historyjka obrazkowa;

-       mówienie: odtwarzanie dialogu towarzyszącego historyjce obrazkowej

Zeszyt ćwiczeń:

-       spostrzegawczość: uzupełnianie brakujących fragmentów obrazka odpowiednimi naklejkami;

-       mówienie: interpretowanie rysunków: [Frosty] can [taste] [ice carem.] itd.

Temat lekcji: 1. It’s a fairy party! – praca z tekstem.

str. 78-79

1 lekcja:

56) ……

-        It’s night/day. I can see [a bat].

-       mówienie: komentowanie rysunków: I can see a [lion] at might.;

-       sprawności manualne: wykonanie modelu nietoperza z wytłoczki do jajek;

-       słuchanie: dopasowanie postaci widocznych na obrazku do tego, co widzą zgodnie z treścią nagrania;

-       sprawności manualne i mówienie: rysowanie obrazka przedstawiającego dzień lub noc i opisywanie go: It’s [night]. I can see [the stars/a bat/itd.]

Temat lekcji: 1.Bądź ekologiczny! – Zwierzęta aktywne w dzień i w nocy.

str. 80-81

2 lekcje:

57) ……

58) ……

-     nazwy państw: Italy;

-     nazwy produktów spożywczych: fish and chips;

-     nazwy instrumentów muzycznych: bagpipes, violin;

-     nazwy zabytków: Big Ben, Coliseum

-       sprawności manualne: uzupełnianie brakujących elementów rysunków (łączenie kresek);

-       świadomość odmienności kulturowej: zabytki, narodowe potrawy i charakterystyczne instrumenty muzyczne Wielkiej Brytanii i Włoch;

-       mówienie: określanie wrażeń charakterystycznych dla Wielkiej Brytanii i Włoch: I can [hear bagpipes], I can [see the Coliseum] itd.;

-       słuchanie i reagowanie: dopasowanie czasowników opisujących wrażenia do kolorów zgodnie z treścią nagrania, wklejanie nalepek w miejsca otoczone odpowiedniego koloru gwiazdkami

Tematy lekcji: 1.Świat wokół nas!

                         2.Gry i zabawy z wykorzystaniem poznanego słownictwa oraz konstrukcji zdaniowych.

1 lekcja:

59) ……

Fairyland 1 Instant Lessons (materiały do wyboru):

-          Edukacja społeczna i przyrodnicza – Scenariusz 8, str. 15 (karta pracy, str. 61)

-          Edukacja matematyczna – Scenariusz 16, str. 23 (karty pracy, str. 76-77)

-          Edukacja plastyczna – Scenariusze 31-32, str. 27 (szablon – str. 90)

-          Pory roku – Scenariusz 36, str. 31 (karty pracy – str. 100-101, szablon – str. 102)

Temat lekcji: 1. Edukacja społeczna, przyrodnicza, matematyczna i plastyczna – gry i zabawy. Utrwalenie materiału.

1 lekcja:

60) ……

Temat lekcji: 1.Fun Time!– gry i zabawy.

Uwagi:

 

Plan dnia

Dział: Zajęcia czwartek, 30 sierpień 2012 09:09

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

6:30 - 8:00      

schodzenie sie dzieci, zajęcia w grupach lub indywidualne inspirowane przez nauczyciela i swobodne w kącikach zainteresowań, prowadzenie obserwacji, praca indywidualna

8:00 - 8:00

ćwiczenie poranne, przygotowanie do śniadania

8:30 - 9:00

śniadanie

9:00 - 10:00

zajęcia dydaktyczne dla całej grupy (w zależności od wieku), zabawy i zajęcia kierowane wynikające z miesięcznego planu pracy - tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej dzieci

10:00 - 10:15 

                    drugie śniadanie

10:15 - 11:00

zabawy w sali i w ogrodzie przedszkolnym, spacery i wyciaczki (w zależności od pogody i pory roku)

11:00 - 11:20

zabawa ruchowa, przygotowanie do obiadu

11:20 - 12:00

obiad

12:00 - 14:00

odpoczynek poobiedni (leżakowanie dla dzieci najmłodszych), zabwy wyciszające, zajęcia dodatkowe, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, spacery lub pobyt w ogrodzie (decyduje pogoda, pora roku lub plan zajęć)

14:00 - 14:30

(wstawanie i ubieranie się dzieci leżakujących) zabawa ruchowa, zabiegi higieniczne, przygotowanie do podwieczorku

14:30 - 14:50

podwieczorek

14:50 - 16:30

zabawy dowolne i organizowane, praca indywidualna, wyrównawcza, prowadzenie obserwacji, rozchodzenie sie dzieci (z sal lub ogrodu przedszkolnego)

Zajęcia dodatkowe

Dział: Zajęcia czwartek, 30 sierpień 2012 09:06

JĘZYK ANGIELSKI

 Zajęcia z języka angielskiego prowadzi
mgr Katarzyna Wenta
 (nauczyciel kontraktowy)
 
 
LOGOPEDA
 
Zajęcia z zakresu logopedii prowadzi
mgr Agata Rapalska
(nauczyciel dyplomowany)
 

RELIGIA
 
mgr Magdalena Kotłowska
(nauczyciel dyplomowany)
 
 
RYTMIKA
zajęcia tymczasowo zawieszone 
akompaniament do zajęć rytmiczno - ruchowych prowadzi
mgr Jolanta Barańczuk
(nauczyciel dyplomowany)
 
 
 
DOLNYREKSIO