Podziękowania

Podziękowania

Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Pracownicy Przedszkola Nr 2 w Lęborku składają serdeczne podziękowania za okazane wsparcie, zaangażowanie w realizację naszych przedsięwzięć i zrozumienie w roku szkolnym 2022/2023:

 • Panu Witoldowi Namyślakowi – Burmistrzowi Miasta Lęborka;
 • Panu Marianowi Kurzydło – Sekretarzowi Miasta Lęborka;
 • Pracownikom Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lęborku;
 • Radzie Rodziców Przedszkola Nr 2 w Lęborku z przewodniczącą Panią Pauliną Lubocką;
 • Rodzicom zaangażowanym w organizację Kiermaszu Świątecznego, konkursów przedszkolnych i innych przedsięwzięć;
 • Hurtowni „MIX” Owoce i Warzywa w Lęborku;
 • Hurtowni KRT Sierakowice;
 • Hurtowni Papierniczej Grafit II;
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku;
 • Panu ppłk Michałowi Pietrzakowi – dowódcy Jednostki Wojskowej 1889;
 • Szkole Walki Okinawan Goju-Ryu Karate Do;
 • Pani Aleksandrze Gertner;
 • Pani Izabeli Świątek;
 • Panu Marcinowi Kapela;
 • Panu Pawłowi Kosak;
 • oraz wszystkim Przyjaciołom i Sympatykom naszego przedszkola!