JĘZYK ANGIELSKI

Zajęcia z języka angielskiego prowadzi

mgr Katarzyna Wenta (nauczyciel mianowany) 

mgr Olga Rutkowska (nauczyciel początkujący)

LOGOPEDIA

Zajęcia z zakresu logopedii prowadzi

mgr Agnieszka Tusk (nauczyciel dyplomowany) 

RELIGIA

mgr Magdalena Kotłowska (nauczyciel dyplomowany) 

RYTMIKA

akompaniament do zajęć rytmiczno – ruchowych prowadzi

mgr Jolanta Barańczuk (nauczyciel dyplomowany)