JĘZYK ANGIELSKI

Zajęcia z języka angielskiego prowadzi

mgr Katarzyna Wenta (nauczyciel kontraktowy) 

LOGOPEDA

Zajęcia z zakresu logopedii prowadzi

mgr Agata Rapalska (nauczyciel dyplomowany) 

RELIGIA

mgr Magdalena Kotłowska (nauczyciel dyplomowany) 

RYTMIKA

zajęcia tymczasowo zawieszone akompaniament do zajęć rytmiczno – ruchowych prowadzi

mgr Jolanta Barańczuk (nauczyciel dyplomowany)