Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

6:30 – 8:00      

schodzenie sie dzieci, zajęcia w grupach lub indywidualne inspirowane przez nauczyciela i swobodne w kącikach zainteresowań, prowadzenie obserwacji, praca indywidualna

8:00 – 8:00

ćwiczenie poranne, przygotowanie do śniadania

8:30 – 9:00

śniadanie

9:00 – 10:00

zajęcia dydaktyczne dla całej grupy (w zależności od wieku), zabawy i zajęcia kierowane wynikające z miesięcznego planu pracy – tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej dzieci

10:00 – 10:15 

drugie śniadanie

10:15 – 11:00

zabawy w sali i w ogrodzie przedszkolnym, spacery i wycieczki (w zależności od pogody i pory roku)

11:00 – 11:20

zabawa ruchowa, przygotowanie do obiadu

11:20 – 12:00

obiad

12:00 – 14:00

odpoczynek poobiedni (leżakowanie dla dzieci najmłodszych), zabwy wyciszające, zajęcia dodatkowe, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, spacery lub pobyt w ogrodzie (decyduje pogoda, pora roku lub plan zajęć)

14:00 – 14:30

(wstawanie i ubieranie się dzieci leżakujących) zabawa ruchowa, zabiegi higieniczne, przygotowanie do podwieczorku

14:30 – 14:50

podwieczorek

14:50 – 16:30

zabawy dowolne i organizowane, praca indywidualna, wyrównawcza, prowadzenie obserwacji, rozchodzenie sie dzieci (z sal lub ogrodu przedszkolnego)