ZABAWY PRZEDSZKOLAKÓW NA PODŁODZE INTERAKTYWNEJ SMART FLOOR

ZABAWY PRZEDSZKOLAKÓW NA PODŁODZE INTERAKTYWNEJ SMART FLOOR

Nasze przedszkole otrzymało nowoczesną podłogę interaktywną Smart Floor.

Urządzenie warte kilkanaście tysięcy zostało zakupione z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.