Zakończyła się rekrutacja na Rok Szkolny 2023/24

Zakończyła się rekrutacja na Rok Szkolny 2023/24

Zachęcamy rodziców dzieci nowoprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2023/24 do zaglądania na naszą stronę internetową, na której poinformujemy Państwa o terminie dni adaptacyjnych.