PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

Nasze przedszkole we wrześniu 2019 roku przystąpiło do programu „Przedszkole Promujące Zdrowie”. Rozpoczęliśmy okres przygotowawczy do przystąpienia do Wojewódzkiej Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie.

Program „Przedszkole Promujące Zdrowie” (PPZ) ma na celu promowanie zdrowego stylu życia poprzez zachęcanie do większej aktywności fizycznej oraz propagowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. Dzięki temu cała przedszkolna społeczność (dzieci, ich rodziny oraz pracownicy przedszkola) będą cieszyli się lepszą kondycją fizyczną oraz stanem zdrowia. Dlatego też przez cały czas trwania okresu przygotowawczego będziemy podejmować szereg inicjatyw, aby uświadamiać znaczenie zdrowego stylu życia, które będzie owocować w przyszłości.

Zasady tworzenia przedszkola promującego zdrowie:

Podstawą tworzenia Przedszkola Promującego Zdrowie jest koncepcja promocji zdrowia i wykorzystywane w niej specyficzne podejścia, której poznanie i zrozumienie jest niezbędne dla wdrażania i rozwoju placówki.

Co to jest „zdrowie”?

Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia).

Co to jest promocja zdrowia?

Promocja zdrowia jest nową, rozwijaną na świecie od lat 80-tych XX w., strategią działań dla umocnienia zdrowia ludzi – jednostek i społeczności. Definiuje się jako proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem i jego poprawę. Znane hasło: Nasze zdrowie w naszych rękach oznacza, że ludzie mogą i powinni podejmować działania w zakresie zapobiegania chorobom oraz poprawy i wzmacniania swojego zdrowia.

Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci), podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu, realizuje zadania określone w obowiązujących aktach prawnych i w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a ponadto spełnia warunki określone w czterech standardach PPZ.