Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka.
Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. 

Rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, to okazja, aby z jednej strony w sposób
pozytywny i radosny uświadamiać wszystkim, że prawa dziecka są ważne i każde dziecko
powinno móc z nich korzystać, z drugiej strony to dzień okazywania solidarności i wsparcia
wszystkim tym dzieciom na świecie, których prawa są naruszane.
To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.