Kotki odkrywają kaszubską kulturę

Kotki odkrywają kaszubską kulturę

W hulu głównym Starostwa Powiatowego w Lęborku pojawiła się wystawa haftu kaszubskiego będąca zwięczeniem XXVII Wojewódzkiego Konkursu Haftu Kaszubskiego organizowanego w Linii. Kotki uznały, że to idealna okazja do bliższego kontaktu z regionalną sztuką i rękodziełem, z którymi na co dzień nie mają styczności. Na wystawie można było podziwiać pieczołowicie utkane obrusy, czepce i torebki.

Konkurs Haftu Kaszubskiego był początkowo wydarzeniem o zasięgu gminnym, z czasem stał się imprezą powiatową, a następnie urósł do rangi uroczystości wojewódzkiej. Obecnie w konkursie uczestniczą również osoby spoza naszego województwa.