BEZPIECZNA PLACÓWKA OŚWIATOWA

BEZPIECZNA PLACÓWKA OŚWIATOWA

Posiadamy certyfikat Bezpieczna Placówka Oświatowa!

„POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA TO NAJWAŻNIEJSZA POTRZEBA DZIECKA –
– ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA JEST WARUNKIEM JEGO DOBREGO ROZWOJU”

Człowiek uczy się całe życie.

W tym trudnym procesie swój znaczący udział mają m.in. placówki oświatowe. Na każdym etapie edukacji stwarzają swym podopiecznym warunki do wszechstronnego rozwoju oraz osiągnięcia możliwie najwyższych kwalifikacji. Przekazując bezcenną wiedzę i umiejętności, rozwijając indywidualne zdolności i wychowując poprzez wpajanie moralnych wartości oraz kształtowanie wartościowych postaw, stają się dla nich istotnym środowiskiem społecznym – drugim domem. Zadaniem dyrektorów tych placówek jest zatem zapewnić, aby środowiska te spełniały nie tylko swoją rolę dydaktyczną, ale również gwarantowały odpowiednią atmosferę, budowały poczucie przynależności i zapewniały bezpieczeństwo.

Potrzeba bezpieczeństwa uznawana jest za najważniejszą z podstawowych potrzeb każdego człowieka – warunkuje jego zdrowie, uczenie się, rozwój, właściwe funkcjonowanie i osiąganie sukcesów. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w procesie kształcenia jest zatem zadaniem niezmiernie istotnym – ma swój udział w prawidłowym ich rozwoju oraz przygotowywaniu ich do życia w nieznanej i wymagającej przyszłości. Dlatego warto kształcić je bezpiecznie.

Projekt „BEZPIECZNA PLACÓWKA OŚWIATOWA”

Bezpieczna Placówka Oświatowa – co to takiego?

„Bezpieczna Placówka Oświatowa” to Projekt, który na polskim rynku istnieje od 2015 roku. Powstał z myślą o wyróżnianiu i promowaniu tych jednostek oświatowych, które w sposób szczególny dbają o bezpieczeństwo uczniów i podopiecznych na swoim terenie, a także w bezpośrednim jego otoczeniu.

Potwierdzenie udziału w projekcie stanowi specjalny Certyfikat, będący uhonorowaniem znaczących działań placówki na rzecz bezpieczeństwa jej uczniów – jest on zatem wyróżnieniem szczególnym i prestiżowym. Poświadczając o wysokim poziomie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, pozwala wybrać lub zweryfikować potencjalne miejsce kształcenia – jest to niezmiernie istotne zwłaszcza dla troszczących się o swe pociechy rodziców oraz młodzieży, która obok walorów edukacyjnych, ceni sobie również przyjazną atmosferę i poczucie bezpieczeństwa w placówce oświatowej. Procedura weryfikacji przedszkoli i szkół, dzięki intuicyjnemu i aktualizowanemu na bieżąco portalowi, odbywa się w sposób szybki i komfortowy, bez wychodzenia z domu.

Prócz prestiżowego wyróżnienia, jednostki oświatowe mogą liczyć ponadto na szereg dodatkowych korzyści m.in. dostęp do dodatkowych narzędzi budowania swego pozytywnego wizerunku, jako placówki bezpiecznej oraz przyjaznej dzieciom i młodzieży.