admin

Linki do naszch filmów

Dział: Inne niedziela, 30 maj 2021 20:19

Rok Szkolny 2021/22:

 

Pasowanie 2021 KWIATUSZKI

Pasowanie Serduszek na Przedszkolaka

Kwiatuszki - Święto Niepodległości

Hymn Polski w wykonaniu Średniaków - 11 listopada 

11 listopada Narodowe Święto Niepodległości 2021

Przedstawienie pt. "Jesienne witaminki" grupa Żabki

Pasowanie na Starszaka w grupie Minionki

Pasowanie na Starszaka w grupie Nutki

Dzień Edukacji Narodowej 2021 w Przedszkolu Nr 2 w Lęborku

Życzenia na Dzień Przedszkolaka 2021

 

Rok Szkolny 2020/21:

 

Dzień Mamy i Taty w grupie Żabki 

Minionki w wakacyjnym nastroju

  Absolwenci grupy Zuchy

Minionkowy Dzień Dziecka i... piosenka z przekazem

Dzień Mamy i Taty 2021 w grupie "Słoneczka"

Dzień Mamy i Taty - Minionki

DZIEŃ MAMY I TATY W GRUPIE ZUCHY 

Minionki, Biedronki i Nutki żegnają zimę, witają wiosnę. 

Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka w grupie Minionków

Dzień Babci i Dziadka - grupa Zuchy

Grupa Kotki dla Dziadków 

BAL KARNAWAŁOWY w grupie Zuchy

Dzień Babci i Dziadka - grupa Biedronki

Marysia dla Babci i Dziadka (Biedronki)

Koncert Kolęd i Pastorałek - gr. Minionki 

Życzenia bożonarodzeniowe z Przedszkola nr 2 w Lęborku

Świąteczne przedstawienie Nutek pt. "Dziewczynka z zapałkami"

Występ świąteczny w grupie Kubusie

Świąteczne piosenki w grupie Biedronki

Świąteczny występ w grupie Zuchy

Spotkanie z Mikołajem w grupie Zuchy

Mikołaj u Żabek

Mikołajki w grupie Biedronek

Minionki z ukochanymi pluszakami - Dzień Pluszowego Misia 2020

Przytulasty Przyjaciel, czyli Dzień Pluszowego Misia u Nutek

11 listopada

Pasowanie na Przedszkolaka w grupie "Kubusie"

Grupa Zuchy- uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Dzień Edukacji Narodowej 2020 - Przedszkole Nr 2 w Lęborku

 

 

Poprzednie lata: 

Zakończenie przedszkola 2020 Grupa "Rybki"

WSPOMNIENIA Z PRZEDSZKOLA GRUPA ZUCHY 2017-2020

Rodzice Dzieciom - Rzepka Tuwima na Dzień Dziecka i dla Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne

Dzień Mamy i Taty (maj 2017) Grupa "Słoneczka"

Jesienią, jesienią... "Krasnoludki" wspierają Fundację Lęborskie Hospicjum Stacjonarne

Dzień Chłopca w grupie Zuchy

Biedronki na WOŚP

Świąteczny występ "Rybek" 12.12.2016 r.

Przedszkolaki na przedstawieniu brzuchomówcy Czochera z "Mam Talent"

Polonez w wykonaniu dzieci z grupy "Słoneczka" (4-latki) 2016 r.

Taniec na zakończenie roku szkolnego w wykonaniu chłopców z grupy "Słoneczka" (4-latki)

Taniec Kankan w wykonaniu dziewczynek z grupy "Słoneczka" (4-latki) z okazji zakończenia roku szkolnego

"Biedronki" na XII Miejskim Przeglądzie Jasełek 2016

Bal Przebierańców BIEDRONKI 2016 r.

"Słoneczka" występują podczas WOŚP 10.01.2016 r.

Słoneczka WOŚP 2016 r.

 

 

Raport Dostępności

Dział: Kancelaria poniedziałek, 29 marzec 2021 19:33

Obowiązek przekazania danych wynika z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. zm.).

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

 

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

 

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Przedszkole Nr 2 84-300 Lębork Ul E Plater 12

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Portal sprawozdawczy GUS portal.stat.gov.pl

Urząd Statystyczny ul. St. Leszczyńskiego 48

20-068 Lublin

Numer identyfikacyjny

REGON                                                  77084998690977

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania:

do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon kontaktowy

598622289

Data

2021-03-25

Miejscowość

Lębork

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo

WOJ. POMORSKIE

Powiat

Powiat lęborski

Gmina

Lębork (gmina miejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[   ] 1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego

[ X ] 2) wojewody

[   ] 3) nie dotyczy

W przypadku wskazania odpowiedzi „nie dotyczy” prosimy o podanie wyjaśnień:

 
     

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

1

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

[   ] TAK

[ X ] NIE

[   ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne:

 

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem

[   ] TAK

[ X ] NIE

pomieszczeń technicznych?

[   ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych:

 

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[   ] TAK

[ X ] NIE

[   ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy:

 

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

[ X ] TAK

[   ] NIE

[   ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku wskazania odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, do których podmiot zapewnia wstęp osobie korzystającej z psa asystującego:

 

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

[   ] TAK

[ X ] NIE

[   ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób:

 

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Proszę zamieścić tu słowny opis dostępności architektonicznej, wykraczający poza informacje ujęte powyżej – opis ten będzie stanowić część raportu, który są Państwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu

Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu

Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej

 

Dział 2. Dostępność cyfrowa

Dane w tym dziale odnoszą się do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), zwaną UdC, w związku z art. 2 oraz art. 6 pkt 2 ustawy UzD.

 

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i

udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron:

0

 

Liczba aplikacji:

0

 

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

 

Lp.

ID a11y-url

ID a11y-status

ID a11y-data-sporzadzenie

 

udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot

Liczba stron:

0

 

nie 2. Liczba prowadzonych stron internetowych i posiada deklaracji dostępności

   
 

Liczba aplikacji:

0

 

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

 

Lp.

Adres strony internetowej

Zgodność z UdC

 

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Lp.

Nazwa aplikacji mobilnej i adres do jej pobrania

Zgodność z UdC

 

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej (proszę zamieścić tu słowny opis dostępności cyfrowej, wykraczający poza informacje ujęte powyżej – opis ten będzie stanowić część raportu, który są Państwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu

Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej)

   
             

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a–h)

a. Kontakt telefoniczny

[ X ] TAK

[   ] NIE

b. Kontakt korespondencyjny

[ X ] TAK

[   ] NIE

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych

[ X ] TAK

[   ] NIE

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych

[ X ] TAK

[   ] NIE

e. Przesyłanie faksów

[ X ] TAK

[   ] NIE

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)

[   ] TAK

[ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty

[   ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego:

[   ] od razu

[   ] w ciągu 1 dnia roboczego

[   ] w ciągu 2-3 dni roboczych

[   ] powyżej 3 dni roboczych

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)

[   ] TAK

[ X ] NIE

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

[   ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie liczby posiadanych urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących:

 

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:

(liczba ta powinna być zgodna z sumą stron internetowych wykazanych w Dziale 2)

0

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

(zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a–c)

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

[   ] TAK

[   ] NIE

[   ] Na części stron tak, na części nie

W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia informację o zakresie swojej działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo:

 

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

[   ] TAK

[   ] NIE

[   ] Na części stron tak, na części nie

W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej działalności w postaci nagrania treści w polskim języku migowym:

 

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

[   ] TAK

[   ] NIE

[   ] Na części stron tak, na części nie

W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej działalności w postaci informacji w tekście łatwym do czytania:

 

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[   ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba wniosków – ogółem:

 

Nazwy użytych form komunikacji określonych we wnioskach ze wskazaniem liczby użyć każdej z tych form:

(wpisać słownie np. alfabet Lorma - 1 raz, druk w alfabecie Braille’a - 3 razy)

 

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[   ] TAK

[ X ] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

Uwaga: poniższe pytania odnoszą się do okresu sprawozdawczego – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r.

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia innej osoby:

 

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

 

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[   ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia technologicznego:

 

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

 

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[   ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu:

 

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

 

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[   ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w sposób inny niż wymienione wyżej:

 

Na czym polegało zapewnienie dostępu alternatywnego w sposób inny niż wymienione wyżej:

 

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

 

WARTA ubezpieczenie

Dział: Kancelaria sobota, 14 październik 2017 18:47

Szanowni Państwo

Poniżej przedstawiamy zakres ubezpieczenia:

 • dzieci, młodzieży szkolnej

Umowa ubezpieczenia zawierana jest w formie:

 1. bezimiennej – gdy do ubezpieczenia przystępuje cała placówka oświatowa

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

 1. Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależnie od woli Ubezpieczonego, mające miejsce w okresie ubezpieczenia.

Proponujemy ubezpieczenie w Wariancie II

 

a) rodzaje gwarantowanych świadczeń

Z umowy ubezpieczenia NNW WARTA wypłaca świadczenia z tytułu:

 • śmierci Ubezpieczonego w NW wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia,
 • śmierci w wyniku zawału serca udaru mózgu ubezpieczonego
 • jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego dziecka spowodowanego nowotworem złośliwym w wysokości 1 000 zł
 • jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci rodzica/opiekuna prawnego dziecka w wysokości 1 000 zł
 • jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji kończyny lub jej części spowodowanej nowotworem złośliwym u dziecka w wysokości 1 000 zł
 • stałego uszczerbku na zdrowiu – wysokość świadczenia odpowiada orzeczonemu procentowi stałego uszczerbku na zdrowiu w odniesieniu do sumy ubezpieczenia – max 100 %
 • naprawy lub nabycia protez i środków pomocniczych – do wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, ale nie więcej niż 1.000 zł
 • jednorazowe świadczenie w wysokości 100 zł – jeśli ubezpieczony przebywał w szpitalu powyżej 7 dni, a nie stwierdzono u niego uszczerbku na zdrowiu oraz nie korzystał ze świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy/nauki
 • czasowej niezdolności do pracy/nauki (zasiłek dzienny) - w wysokości 0,6‰ sumy ubezpieczenia dziennie przez maksymalny okres 90 dni – wypłacany jest:
  • od 1-go dnia niezdolności do pracy/nauki - w przypadku leczenia szpitalnego
  • od 15-go dnia niezdolności do pracy/nauki - w przypadku leczenia ambulatoryjnego
 • leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków – do wysokości 7% sumy ubezpieczenia – tj. wydatki poniesione na terytorium Polski powstałe z tytułu:
  • udzielenia doraźnej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej
  • pobytu w szpitalu, badań, zabiegów i operacji (z wyłączeniem operacji plastycznych)
  • nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza

b) sposób ustalania wysokości świadczenia z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu

   • Wariant II - wysokość świadczenia odpowiada orzeczonemu przez lekarzy WARTY procentowi stałego uszczerbku w odniesieniu do sumy ubezpieczenia.

c) przyczyna stałego uszczerbku na zdrowiu/śmierci Ubezpieczonego

Wariant II obejmuje dodatkowo następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku zawału serca i udaru mózgu.

2. Usługi Assistance

świadczenia assistance przysługują każdemu posiadaczowi ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków - bez względu na wybrany Wariant ubezpieczenia - za wyjątkiem studentów studiów zaocznych, wieczorowych oraz uczniów szkół wieczorowych i dla dorosłych a także pracowników placówek oświatowych.

Zakres oferowanych świadczeń assistance uzależniony jest od wybranej wysokości sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków:

suma ubezpieczenia NNW

zakres świadczeń assistance

powyżej 9 000 zł

OPCJA C

i obejmuje – w zależności od Opcji:

ŚWIADCZENIE:

Opcja C

 1. 1. transport medyczny

+

 1. 2. organizacja wizyty u lekarza specjalisty

+

 1. 3. wizyta pielęgniarki

3 wizyty

 1. 4. dostawa leków, sprzętu rehabilitacyjnego

+

 1. 5. opieka domowa po hospitalizacji

96 godz.

 1. 6. konsultacja medyczna

+

 1. 7. infolinia medyczna

+

 1. 8. wizyta u lekarza psychologa

4 wizyty

 1. 9. korepetycje z wybranych przedmiotów

14 godz. Lekcyjnych

Usługi assistance świadczone są dla Ubezpieczonych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na terytorium Polski wyłącznie za pośrednictwem Centrum Alarmowego WARTY.

Suma ubezpieczenia wynosi 5 000 zł dla jednego zdarzenia objętego ubezpieczeniem i stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY

Suma Ubezpieczenia i Składa

Składka za ubezpieczenie skalkulowana za roczny okres ubezpieczenia dla 1 Ubezpieczonego

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

Składka za ubezpieczenie

Wariant I

Wariant II

NNW ucznia

10 000 zł

29 zł

Potrzebne informacje do zgłoszenia świadczenia:

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

tel. 801 308 308 lub +48 502 308 308

W pierwszej kolejności konsultant poprosi Cię o następujące dane:

Dane osoby zgłaszającej szkodę:

 • Imię i nazwisko
 • Pesel
 • Numer telefonu
 • Adres zameldowania/zamieszkania
 • Status osoby zgłaszającej: ojciec, matka, opiekun prawny

Dane osoby poszkodowanej:

 • Imię i nazwisko
 • Pesel
 • Numer telefonu
 • Adres zameldowania/zamieszkania

Nr polisy, z której zgłaszana jest szkoda: 908578217695

 • Dokładna nazwa i adres szkoły:
 • Nazwy i adresy placówek medycznych
 • Informacja o przebiegu wypadku
 • Diagnoza medyczna
 • Informacja o przebiegu i zakończeniu leczenia
 • Dane o dokumentacji potwierdzającej poniesione koszty leczenia
 • Dane bankowe do wypłaty świadczenia:
 • Nazwa Banku
 • Numer rachunku bankowego do wypłaty świadczenia

Prawa i obowiązki rodziców

Dział: O przedszkolu piątek, 01 wrzesień 2017 18:14

Prawa i obowiązki rodziców.

 1. Rodzice mają prawo do:

1)      wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych;

2)      znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych;

3)       uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

4)       wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych;

5)      otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami;

6)       wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska i regionu;

7)      udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo - dydaktycznych, itp.;

8)      zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola;

9)      wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć nadobowiązkowych;

10)  wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców;

11)  udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Przedszkolu.

 1. Rodzice mają obowiązek:

1)      regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;

2)      współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych rodziny i przedszkola;

3)      przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta;

4)      odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;

5)       informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;

6)       zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;

7)       znać i przestrzegać postanowień statutowych;

8)      przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania w przedszkolu jakichkolwiek leków;

9)      interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;

10)   kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne;

11)   zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);

12)   uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;

13)   bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego;

14)   śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;

15)   informować telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;

16)  dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie   zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu.

17)   zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;

18)   kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku.

Informacje porządkowe dla rodziców. 

 1. 1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach przyjścia zadeklarowanych w umowie o świadczenie usług. Ewentualne spóźnienia rodzice są obowiązani zgłosić telefonicznie lub poprzedniego dnia do wychowawczyni grupy.
 2. 2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce dyżurującej. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej.
 3. 3. Do przedszkola nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 4. 4. W przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich (np. szczepień,  badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego porozumienia z rodzicami.
 5. 5. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.
 6. Nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początki choroby.
 7. 7. Dzieciom nie wolno przynosić dodatkowego wyżywienia, w tym słodyczy, poza dziećmi z grup 5-godzinnych nie korzystających z wyżywienia.
 8. 8. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami.
 9. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania zwierząt na teren przedszkola.
 10. Rodzice są zobowiązani aktualizować zmiany dotyczące numeru telefonu kontaktowego i adresu zamieszkania.

 Zasady odbierania dzieci z przedszkola.

 1. Rodzic lub inna osoba dorosła upoważniona przez niego do odebrania dziecka z przedszkola, osobiście komunikuje nauczycielowi chęć odebrania dziecka z przedszkola.
 2. Rodzice odbierają dzieci w godzinach zawartych w umowie o świadczenie usług.
 3. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe zdolne do   podejmowania czynności prawnych wskazane w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola bądź upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane.
 4. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden rodzic (opiekun prawny) dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, wskazanie dowodu tożsamości (nazwa dokumentu, jego numer i seria), którym będzie się legitymowała przy odbiorze dziecka, podpis upoważniającego.
 5. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami.
 6. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.
 7. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających).
 8. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. Dyrektor podejmuje  działania przewidziane prawem.
 9. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16.30, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
 10. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę – do 17.30 . Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (Komisariat Policji w Lęborku)
 11. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.

  

  Wyposażenie wychowanka.

 1. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i estetycznie ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu.
 2. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa, przybory toaletowe do mycia zębów, worek ze strojem gimnastycznym (5 i 6–latki). Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku
 3. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek (wyjątek stanowią dzieci najmłodsze). Za zepsucie i zagubienie Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za inne wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci.

 

W dniu 26 czerwca odbyło się zakończenie roku w grupie Ekoludki. Było miło, sympatycznie i uroczyście. Po wręczeniu dyplomów i mowach pożegnalnych (Ekoludki po wakacjach idą już do szkoły ) odbył się fantastyczny piknik. Zapraszamy do obejżenia filmików z uroczystości oraz zdjęć z pikniku.

Filmik z przedstawienia u Ekoludków z okazji Dnia Mamy i Taty.

Fairyland 1 - Rozkład Materiału

Dział: Zajęcia piątek, 06 grudzień 2013 21:17

Dorota Ostaszewska

(modyfikacja: Alicja Cholewa-Zawadzka;

propozycje tematów lekcji: Aleksandra Sobala)

Rozkład materiału
z tematami lekcji

(opracowany zgodnie z nową podstawą programową

obowiązującą od września 2009 roku)

FAIRYLAND 1

without alphabet

Poziom A1 wg CEF (ESOKJ)

 

 

czerwiec 2012

Wstęp

 

            Wbrew powszechnemu przekonaniu, że dzieci stanowią najmniej wymagającą
i najszybciej przyswajającą grupę uczniów, zadania stojące przed nauczycielami języków obcych w szkole podstawowej, a przede wszystkim w klasach 0–3, należą do najtrudniejszych. Bo
z czym właściwie kojarzy się nauka języka? Ze słówkami i gramatyką. Z konwersacją.
Z czytaniem i pisaniem w języku obcym. Z tłumaczeniem. A pięcio-, czy sześciolatki nie mają samodyscypliny (ani ochoty), żeby uczyć się słówek, nie są w stanie pojąć zawiłości gramatycznych definicji, nie prowadzą poważnych rozmów na temat zanieczyszczenia środowiska naturalnego, niejednokrotnie wciąż zmagają się z problemami z czytaniem
i pisaniem w języku rodzimym. Co zatem robić z nimi na lekcji języka obcego?

            Nauczyciel języka obcego w młodszych klasach szkoły podstawowej musi wykazać się ogromną pomysłowością i cierpliwością. Jego największymi wrogami są znudzenie
i zniechęcenie uczniów, a sprzymierzeńcami – dziecięcy brak zahamowań i gotowość do podejmowania działania. Jedynym sposobem, w jaki uczniowie mogą przyswoić nowe słowa, jest powtarzanie ich w nieskończoność; z drugiej strony trzeba często zmieniać formę i treść ćwiczeń, żeby podtrzymać szybko umykającą uwagę dzieci. Efekty pracy ogranicza poziom rozwojowy uczniów, ale osiąganie efektów jest konieczne do budowania motywacji – dzieci potrzebują natychmiastowej gratyfikacji w postaci wymiernego sukcesu.

            Fairyland 1 to podręcznik skonstruowany specjalnie dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, a jego pierwszą rzucającą się w oczy cechą jest brak tekstu. Jedyne, co
w książce zapisano, to powtarzające się stale proste polecenia. W ten sposób autorki kursu wyeliminowały najbardziej chyba stresujący dla początkujących uczniów element nauki języka angielskiego – niezgodność zapisu z wymową słów. Celem tego zabiegu jest ograniczenie języka przyswajanego przez dzieci do jego formy dźwiękowej. Takie podejście ma wiele zalet: odzwierciedla naturalną kolejność zjawisk językowych, naśladuje sposób przyswajania przez dzieci języka ojczystego, a co najważniejsze – sprawia, że nauka języka obcego nie koliduje
z procesem uczenia się czytania i pisania w języku rodzimym. Treść podręcznika stanowią obrazki, do których komentarz pochodzi z nagrania bądź od nauczyciela. Fairyland jest więc
w pewnym sensie książką interaktywną, na którą uczniowie reagują poprzez wskazywanie rysunków, kolorowanie ich, wklejanie nalepek w miejsca do tego przeznaczone. Nie oznacza to, oczywiście, że kursowi brak narracji; jej elementy występują tutaj w postaci obrazkowej, opowieść tworzy się sama – powstaje w wyobraźni dziecka, nie zakłóca jej polskojęzyczny przekaz. Jest to chyba najlepszy sposób przygotowania ucznia do dalszej nauki języka, do myślenia w języku obcym.

            Inną istotną cechą Fairyland 1 jest konsekwentna realizacja zasady, że rozwój ucznia musi dokonywać się we wszystkich kierunkach jednocześnie. Nauka języka obcego nie może zachodzić w oderwaniu od rzeczywistości; stanowi część realnego świata dziecka i zwiększa zakres jego funkcjonowania w tym świecie. Kurs wspomaga kształtowanie różnych umiejętności, poczynając od wspierania rozwoju sprawności manualnych. Uczniowie kolorują obrazki, często posługując się kodem, w którym kolory odpowiadają symbolom lub cyfrom – takie zadania wymagają trzymania się linii wyznaczających poszczególne obszary rysunku. Podobnym celom służą ćwiczenia polegające na uzupełnianiu obrazków nalepkami, co wiąże się zarówno z umiejętnością dopasowania odpowiedniej naklejki do pustego miejsca (rozpoznawanie fragmentów postaci i przedmiotów), jak i z koniecznością dokładnego jej umiejscowienia. Łączenie kropek lub kresek także sprzyja stopniowemu doskonaleniu precyzji ruchów, co stanowi przygotowanie do pisania.

            Dbałość o wszechstronny rozwój dziecka widoczny jest także w zadaniach o charakterze międzyprzedmiotowym, wymagających liczenia, dodawania czy rozpoznawania wzoru – umiejętności niezbędnej w procesie rozwiązywania problemów. Jeszcze inną systematycznie rozwijaną tu umiejętnością jest spostrzegawczość.

            Autorki podręcznika świadome są również, jak ważne jest kształtowanie u uczniów właściwych postaw i bogacenie ich wiedzy ogólnej. Podręcznik zawiera lekcje dotyczące zjawisk naturalnych, życia zwierząt oraz ochrony przyrody, co pozwala na wplatanie nauki języka obcego w program szkolny. Ponadto rozdziały książki zatytułowane Our World przedstawiają proste, codzienne aspekty życia i kultury różnych krajów świata. Wybrane elementy realioznawcze zawsze odnoszą się do dziedzin znanych i bliskich dzieciom (baśnie, zabawki, środki transportu czy posiłki), co sprawia, że uczniowie nie tylko zdobywają wiedzę
o innych krajach, ale także przekonują się, że mają wiele wspólnego ze swoimi rówieśnikami mieszkającymi poza Polską. Dzięki temu unikną patrzenia na cudzoziemców przez pryzmat stereotypów.

            Opisując zalety Fairyland 1 nie można nie wspomnieć o różnorodności kontekstów
i zadań, w jakich pojawiają się te same słowa, zwroty i frazy. Z jednej strony gwarantuje to trwałe zapamiętanie materiału, z drugiej – zapobiega znużeniu dzieci. Piosenki, zabawy ruchowe i gry planszowe zapewniają możliwość częstych zmian aktywności, ale jednocześnie pozwalają na powracanie do szczególnie przez uczniów lubianych elementów kursu. Odrobina rutyny, pewna stałość wynikająca z cyklicznie się powtarzającego układu lekcji i ćwiczeń, stanowią specyficzną „siatkę bezpieczeństwa”, dzięki której dzieci bez wahania podejmą wyzwanie, jakim jest nauka języka obcego.

            Prezentowany tu rozkład materiału do podręcznika Fairyland 1 i towarzyszącego mu Zeszytu ćwiczeń opracowano w taki sposób, by kurs języka angielskiego mógł zarówno zostać wpasowany w program nauki na poziomie klasy zerowej, jak i stanowić odrębne zajęcia – na przykład w przypadku, gdy są to zajęcia dodatkowe. Zawartość poszczególnych kolumn rozkładu składa się na pełny opis wszystkich umiejętności rozwijanych w danej części książki.

Ze względu na specyficzny charakter pracy w klasach 0–3 oraz możliwość dostosowania kolejności realizacji treści podręcznika do potrzeb programu nauczania innych przedmiotów, niniejszy rozkład materiału stanowi propozycję i może podlegać modyfikacjom, szczególnie że przygotowano go do realizacji w trakcie ok. 60 godzin.

Prezentowany tutaj rozkład materiału zakłada, że nauczyciel dysponuje dwoma jednostkami lekcyjnymi tygodniowo, a praca nad każdym z ośmiu rozdziałów zajmie ok. sześciu godzin. Po każdym rozdziale jedną jednostkę lekcyjną przeznaczono na łączenie języka angielskiego z edukacją społeczną, przyrodniczą, matematyczną oraz plastyczną (materiały dodatkowe z Fairyland 1 Instant Lessons – zaznaczone w rozkładzie materiału kolorem zielonym). Dwie jednostki lekcyjne poświęcono na realizację materiału znajdującego się na końcu podręcznika, czyli lekcje okolicznościowe – Boże Narodzenie i Dzień Matki. Pozostałe jednostki lekcyjne powinny być przeznaczone na utrwalenie materiału.

 


ROZKŁAD MATERIAŁU – Fairyland 1 (without alphabet)

Str./ Ilość lekcji/ Data

Słownictwo

Zwroty

Rozwijane umiejętności

Rozdział 1 – Hello!

str. 2-3

1 lekcja:

1) ……

-     powitania: hello;

-     imiona bohaterów serii: Alvin, Erlina, Frosty, Willow, Woody;

-     nazwa Magic Forest

-       Hello, I’m [Erlina/ Alvin/ itd.];

-       This is [Woody/ Willow/ itd.]

-       słuchanie: wskazywanie bohaterów podręcznika na rysunku w kolejności zgodnej z nagraniem;

-       reagowanie na polecenia: Open/ Close your books.;

-       mówienie: potwierdzanie i zaprzeczanie (Yes./ No.), witanie i przedstawianie się, przedstawianie bohaterów podręcznika, udzielanie odpowiedzi na pytania Who is it?, What’s your name?;

-       sprawności manualne: wycinanie postaci bohaterów podręcznika, przygotowanie kukiełek

Zeszyt ćwiczeń:

-       sprawności manualne: uzupełnianie elementów rysunku poprzez łączenie kresek, kolorowanie rysunku

Temat lekcji: 1. Poznajmy się!

str. 4-5

1 lekcja:

2) ……

-     kolory: red, blue, green, yellow, pink, orange

-       It’s [orange/ green/ blue/ itd.]

Zeszyt ćwiczeń:

-       My favourite colour is [blue/ pink/ itd.]

-       słuchanie: wskazywanie kolorów na rysunku zgodnie z nagraniem;

-       mówienie: odpowiadanie na pytania: Who’s this? What colour is this? What is your favourite colour?;

-       sprawności manualne:kolorowanie rysunku

Zeszyt ćwiczeń:

-       sprawności manualne: kolorowanie elementów rysunku;

-       rozpoznawanie wzoru: kolorowanie elementów rysunku zgodnie z przedstawionym schematem kolorów;

-       mówienie: określanie swojego ulubionego koloru [My favourite colour is blue/ red/ itd.]

Temat lekcji: 1.Nazwy kolorów: red, blue, green, yellow, pink, orange.

str. 6-7

1 lekcja:

3) ……

-     powitania: Welcome!;

-     pożegnania: Goodnight!

-       Welcome to the Magic Forest!;

-       Come with me!

-       słuchanie: historyjka obrazkowa;

-       mówienie: odtwarzanie dialogu towarzyszącego historyjce obrazkowej

Zeszyt ćwiczeń:

-       sprawności manualne: uzupełnianie brakujących fragmentów obrazka nalepkami, kolorowanie obrazka;

-       mówienie: nazywanie bohaterów podręcznika przedstawionych na obrazku [This is Erlina/ Alvin/ itd.]

Temat lekcji: 1. Hello! – słuchanie tekstu ze zrozumieniem.

str. 8-9

2 lekcje:

4) ……

5) ……

-     sun, tree, apples, oranges, frog, flower

-       mówienie: odpowiadanie na pytanie What colour is the [sun/ orange/ frog/ itd.]?;

-       sprawności manualne: kolorowanie obrazka, rysowanie;

-       słuchanie: wybór ulubionego koloru bohaterów podręcznika na podstawie nagrania (dwie opcje)

Temat lekcji: 1. Bądź ekologiczny – wprowadzenie słów: sun, tree, apples, oranges, frog, flower. Układanie pytań i odpowiedzi.

                       2. Gry i zabawy z wykorzystaniem nazw kolorów i poznanego słownictwa.

str. 10-11

1 lekcja:

6) ……

-     nazwy państw: UK, Germany;

-     bus, mailbox, tram

-       mówienie: nazywanie kolorów, odpowiadanie na pytanie What colour is this?;

-       słuchanie i reagowanie: dopasowanie bohaterów podręcznika do kolorów zgodnie z treścią nagrania, wklejanie nalepek w miejsca otoczone odpowiedniego koloru gwiazdkami

Temat lekcji: 1. Nasi nowi przyjaciele, powtórzenie i utrwalenie poznanych nazw kolorów.

1 lekcja:

7) ……

Fairyland 1 Instant Lessons (materiały do wyboru):

-          Edukacja społeczna i przyrodnicza – Scenariusz 1, str. 8 (karta pracy – str. 54)

-          Edukacja matematyczna – Scenariusz 9, str. 16 (karta pracy – str. 62)

-          Edukacja plastyczna – Scenariusze 17-18, str. 24 (szablon i karta pracy – str. 78-79)

Temat lekcji: 1. Edukacja społeczna, przyrodnicza, matematyczna i plastyczna – gry i zabawy. Utrwalenie materiału.

Uwagi:

 

Rozdział 2 – My Schoolbag!

str. 12-13

1 lekcja:

8) ……

-     wyposażenie ucznia: schoolbag, book, pencil case, pencil, pen, rubber

-       It’s a [book/ pen/ itd.];

-       My [pen/ book/ itd.] is [yellow/ red/ itd.]

-        słuchanie: wskazywanie elementów wyposażenia ucznia przedstawionych na rysunku w kolejności zgodnej z nagraniem;

-        reagowanie na polecenia: Show me [red/ yellow/ itd];

-        mówienie: nazywanie elementów wyposażenia ucznia, określanie koloru posiadanych elementów wyposażenia ucznia, odpowiadanie na pytania What’s this? What colour is this?;

-        sprawności manualne: kolorowanie rysunku, uzupełnianie rysunku (łączenie kresek)

Zeszyt ćwiczeń:

-        spostrzegawczość: rozpoznawanie przedmiotów na niekompletnych obrazkach, odnajdywanie tych przedmiotów na rysunku przedstawiającym pokój ucznia;

-        sprawności manualne: uzupełnianie niekompletnych rysunków przedstawiających elementy wyposażenia ucznia;

-        mówienie: nazywanie elementów wyposażenia ucznia [It’s a pencil case/ itd.]

Temat lekcji: 1.Wprowadzenie nazw przyborów szkolnych.

str. 14-15

1 lekcja:

9) ……

-     liczebniki 1–5

-        mówienie: odpowiadanie na pytania: How many [schoolbags/ flowers/ itd.]?;

-        reagowanie na polecenia: Let’s count!;

-        liczenie i dodawanie;

-        sprawności manualne: rysowanie (przedstawianie na rysunku wyniku dodawania)

Zeszyt ćwiczeń:

-        liczenie: dopasowanie cyfr 1–5 do muchomorów z odpowiednią ilością kropek, zapisywanie liczby przedstawionych na rysunku elementów wyposażenia ucznia;

-        sprawności manualne: zapisywanie cyfr(pisanie po śladzie),kolorowanie elementów rysunku

Temat lekcji: 1. Liczebniki główne 1–5.

str. 16-17

1 lekcja:

10) ……

-       Time for school!

-       słuchanie: historyjka obrazkowa;

-       mówienie: odpowiadanie na pytanie How many [books/ pencils/ itd.]?; zadawanie pytaniaWhat’s this?, nazywanie przedmiotów: It’s a [pen/ book/ itd.]; odtwarzanie dialogu towarzyszącego historyjce obrazkowej

Zeszyt ćwiczeń:

-       liczenie i sprawności manualne: uzupełnianie rysunku nalepkami przedstawiającymi brakującą liczbę przedmiotów;

-       spostrzegawczość i sprawności manualne: kolorowanie rysunku zgodnie z instrukcją (poszczególne cyfry odpowiadają różnym kolorom);

-       mówienie: określanie liczby przedmiotów: one [pencil], two [pencils] itd.; nazywanie przedmiotów i określanie ich koloru: It’s a [red pen.] itd.

Temat lekcji: 1.My schoolbag! – praca z tekstem.

str. 18-19

1 lekcja:

11) ……

-     czasowniki: eat, breathe, grow, have babies;

-     zwierzęta: ant, bat;

-     rośliny: tree;

-     rzeczowniki: living things, non-living things

-        This is my [book.]

-       odróżnianie organizmów żywych od przedmiotów: kolorowanie organizmów żywych na rysunku;

-       słuchanie: zaznaczanie na rysunku zgodnej z nagraniem liczby przedmiotów (ile z pięciu?);

-       sprawności manualne i mówienie: rysowanie własnego wyposażenia szkolnego, opisywanie rysunku: This is my [pencil case]. It’s [pink.]

Temat lekcji: 1.My schoolbag – praca plastyczna.

str. 20-21

2 lekcje:

12) ……

13) ……

-     nazwy państw: Cuba;

-     nazwy gier i zabaw na wolnym powietrzu: tug-of-war, hopscotch

-        Go to school!;

-        School is cool!;

-        Say your name!

-       mówienie: skandowanie, nazywanie elementów wyposażenia ucznia z pamięci;

-       słuchanie i reagowanie: dopasowanie elementów wyposażenia ucznia do kolorów zgodnie z treścią nagrania, wklejanie nalepek w miejsca otoczone odpowiedniego koloru gwiazdkami

Tematy lekcji: 1.Język angielski na świecie.

                         2.Ćwiczenia utrwalające poznane słownictwo.

1 lekcja:

14) ……

Fairyland 1 Instant Lessons (materiały do wyboru):

-          Edukacja społeczna i przyrodnicza – Scenariusz 2, str. 9 (karta pracy – str. 55)

-          Edukacja matematyczna – Scenariusz 9, 10, str. 16-17 (karty pracy – str. 63, 64-65)

-          Edukacja plastyczna – Scenariusze 19-20, str. 24 (szablony – str. 80-81)

-          Pory roku – Scenariusz 33, str. 28 (karty pracy – str. 91-93, szablon – str. 94)

Temat lekcji: 1. Edukacja społeczna, przyrodnicza, matematyczna i plastyczna – gry i zabawy. Utrwalenie materiału.

Uwagi:

 

Rozdział 3 – My Home

str. 22-23

1 lekcja:

15) ……

-     budynek i jego części: house, roof, floor, wall, door, window

-        This is my house.;

-        This is the [floor/ door/ itd. It’s [green/ red/ itd.];

-        The [door/ roof/ itd.] is [yellow/ blue/ itd.]

-       słuchanie: wskazywanie elementów budynku na rysunku w kolejności zgodnej z nagraniem;

-       mówienie: nazywanie części budynku, określanie ich koloru, odpowiadanie na pytania: What’s this? What colour is the [wall]?; opisywanie własnoręcznie wykonanego modelu domku: This is my house. The [door] is [blue.];

-       spostrzegawczość: dopasowanie brakujących fragmentów do rysunków przedstawiających części budynku;

-       sprawności manualne: kolorowanie obrazka, wykonanie prostego modelu domku

Zeszyt ćwiczeń:

-       spostrzegawczość: wybór części budynku zgodnej z rysunkiem domku (dwie opcje), śledzenie drogi w labiryncie;

-       sprawności manualne: kolorowanie rysunków;

-       mówienie: nazywanie części budynku i określanie ich koloru: This is the [wall]. It is [yellow.]

Tematy lekcji: 1.Wprowadzenie nazw części domu: house, roof, window, floor, wall, door.

str. 24-25

1 lekcja:

16) ……

-     nazwy mebli: bed, chair, cupboard, table;

-     przyimki miejsca: in, on

-        It’s a [bed/ table/ itd.];

-        This is my [chair/ cupboard/ itd.]. It’s [pink/ green/ itd.];

-        [Woody] is on the [table/ chair];

-        [Woody is in the [house/ cupboard.]

-       słuchanie: wskazywanie mebli na rysunku w kolejności zgodnej z nagraniem; wskazywanie rysunków zgodnie z tekstem piosenki (gdzie jest Woody?);

-       spostrzegawczość: dopasowanie mebli na rysunku do odpowiednich konturów;

-       sprawności manualne: wykonywanie modeli mebli z plasteliny, uzupełnianie rysunków (łączenie kresek);

-       mówienie: nazywanie mebli i określanie ich koloru: This is my [chair.] It is [blue.]; odpowiadanie na pytania: What’s this? Where’s [Woody/ the pencil/ itd.]?; informowanie o miejscu, gdzie ktoś/ coś się znajduje: [Woody] is in [the cupboard/ the house.], [Woody] is on [the table/ the chair.]

Zeszyt ćwiczeń:

-       rozpoznawanie wzoru i sprawności manualne: wypełnianie pustych okienek w tabeli rysunkiem odpowiedniego mebla (zgodnie ze schematem);

-       spostrzegawczość: rozpoznawanie rysunków przedstawiających podobne sytuacje;

-       mówienie: nazywanie mebli; określanie, gdzie znajdują się bohaterowie podręcznika przedstawieni na obrazkach

Tematy lekcji: 1.Wprowadzenie nazw mebli: table, chair, bed, cupboard. Przyimki miejsca: on, in.

str. 26-27

1 lekcja:

17) ……

-     czasownik wake up

-        [Frosty] is in bed!;

-        Wake up [Frosty]!

-        słuchanie: historyjka obrazkowa;

-        mówienie: odpowiadanie na pytania: What’s in your house?, Who/ What is this? Where’s [Frosty]?; odtwarzanie dialogu towarzyszącego historyjce obrazkowej

Zeszyt ćwiczeń:

-        spostrzegawczość i sprawności manualne: uzupełnianie rysunku domu nalepkami;

-        sprawności manualne: kolorowanie rysunków;

-        mówienie: nazywanie mebli: It’s a [red table.] itd..; określanie, gdzie znajduje się Frosty na obrazkach

Tematy lekcji: 1.My home! – praca z tekstem.

str. 28-29

1 lekcja:

18) ……

-     nazwy zwierząt domowych: bird, cat, dog, fish;

-     nazwy „domów” zwierząt: nest, basket, doghouse, fish tank

-        This is my [room/ bed/ itd.];

-        Look!

-       spostrzegawczość: śledzenie drogi w labiryncie;

-       słuchanie: kolorowanie książek znajdujących się na rysunku pokoju zgodnie z nagraniem;

-       sprawności manualne i mówienie: rysowanie własnego pokoju, opisywanie rysunku: This is my room. Look! This is my [table.] itd.

Tematy lekcji: 1.Bądź ekologiczny! Domy różnych zwierząt.

str. 30-31

2 lekcje:

19) ……

20) ……

-     nazwy państw: USA, France;

-     imiona bohaterów legend i baśni popularnych
w różnych krajach: Belle, Hansel and Gretel, Pocahontas, Jack

-        Look at [Jack’s house/ the roof/ itd.];

-        Is it [in the cupboard/ on the table/ itd.]?

-       spostrzegawczość i znajomość tradycyjnych baśni i legend różnych krajów: dopasowanie bohaterów baśni i legend do ich domów;

-       mówienie: zwracanie uwagi na poszczególne elementy rysunku: Look at [Belle’s house/ the window/ itd.]; zadawanie pytania Is it [on the table/ in the cupboard/ itd.]? (zabawa w chowanego);

-       słuchanie i reagowanie: dopasowanie elementów budynku do kolorów zgodnie z treścią nagrania, wklejanie nalepek w miejsca otoczone odpowiedniego koloru gwiazdkami

Tematy lekcji: 1.Rodzaje domów na świecie.

                          2.My home – powtórzenie i utrwalenie poznanych pytań i słówek.

1 lekcja:

21) ……

Fairyland 1 Instant Lessons (materiały do wyboru):

-          Edukacja społeczna i przyrodnicza – Scenariusz 3, str. 10 (karta pracy, str. 56)

-          Edukacja matematyczna – Scenariusz 11, str. 18 (karty pracy, str. 66-67)

-          Edukacja plastyczna – Scenariusze 21-22, str. 25

Temat lekcji: 1. Edukacja społeczna, przyrodnicza, matematyczna i plastyczna – gry i zabawy. Utrwalenie materiału.

Uwagi:

 

Rozdział 4 – My Toys

str. 32-33

1 lekcja:

22) ……

-     zabawki: ball, car, doll, plane, teddy, train

-       How many [balls/ cars/ itd.]?;

-       Let’s count!;

-       What have you got?;

-       Here’s a [plane.];

-       I’ve got a [red car/ green train/ itd.]

-       słuchanie: wskazywanie zabawek na rysunku w kolejności zgodnej z nagraniem; zaznaczanie na rysunku zabawek wymienionych w piosence;

-       spostrzegawczość i liczenie: liczenie, ile zabawek danego rodzaju znajduje się na rysunku;

-       mówienie: wskazywanie: Here’s a [ball/ car/ itd.];potwierdzanie/ zaprzeczanie: Yes./ No.; odpowiadanie na pytanie: How many [trains/ balls/ itd.]?; podawanie informacji o posiadanych zabawkach: I’ve got a [yellow plane/ red ball/ itd.].;

-       sprawności manualne: kolorowanie obrazków

Zeszyt ćwiczeń:

-       spostrzegawczość i sprawności manualne: kolorowanie obrazków zgodnie z kolorem kropek w poszczególnych częściach rysunków; kolorowanie zabawek zgodnie z kodem, w którym cyfry odpowiadają poszczególnym kolorom;

-       mówienie: nazywanie zabawek; opisywanie zabawek na rysunkach I’ve got [a blue ball.]

Temat lekcji: 1. Wprowadzenie nazw zabawek: doll, ball, car, train, plane, teddy.

str. 34-35

1 lekcja:

23) ……

-     liczebniki 6–10

-       Count [seven balls.];

-       Is it a [doll/ train/ itd.]?;

-       [Six] and [two] is [eight.];

-       I’ve got a [teddy.]

-       słuchanie: powtarzanie cyfr 1–6 za nagraniem;

-       słuchanie i sprawności manualne: łączenie kropek w kolejności zgodnej z nagraniem (instrukcja wykonania rysunku);

-       dodawanie: dopasowanie zabawek do ich właścicieli na podstawie wyników dodawania;

-       sprawności manualne: wykonanie papierowych nakładek na palce z poszczególnymi cyframi (1–10);

-       mówienie: podawanie informacji o posiadanych zabawkach: I’ve got a [ball/ plane/ itd.]; liczenie do dziesięciu; odpowiadanie na pytania: What is it? Is it a [plane/ teddy/ itd.]?

Zeszyt ćwiczeń:

-       sprawności manualne i liczenie: pisanie cyfr (pisanie po śladzie) i łączenie ich z rysunkami przedstawiającymi odpowiednią liczbę zabawek;

-       sprawności manualne i dodawanie: kolorowanie zabawek na rysunku zgodnie z kodem, w którym kolory odpowiadają wynikom dodawania;

-       liczenie i dodawanie: liczenie kropek, dodawanie liczby kropek z dwóch pól i zaznaczanie właściwego wyniku (trzy opcje);

-       mówienie: nazywanie zabawek zgodnie z odpowiadającymi im cyframi: One – [teddy], Two – [ball] itd.

Temat lekcji: 1. Liczebniki główne 1–10.

Lekcja okolicznościowa – Season’s Greetings!

str. 84-85

1 lekcja:

24) ……

-     słownictwo związane ze Świętami Bożego Narodzenia: Christmas, Christmas tree, Santa, reindeer, sleigh, presents

-       zwroty związane ze Świętami Bożego Narodzenia: Merry Christmas, It’s Christmas time

-       słuchanie i śpiewanie: nauka piosenki Jingle Bells;

-       sprawności manualne: kolorowanie obrazka; wykonanie kartki świątecznej

-       mówienie: wybieranie prezentów dla bohaterów podręcznika: A [train] for [Frosty.] itd.

Temat lekcji: 1. Christmas – święta Bożego Narodzenia. Piosenka Jingle Bells!

Rozdział 4 – My Toys – c.d.

str. 36-37

1 lekcja:

25) ……

-       Let’s play!;

-       Where’s the[ball]?;

-       It’s in the tree!

-       słuchanie: historyjka obrazkowa;

-       mówienie: odtwarzanie dialogu towarzyszącego historyjce obrazkowej

Zeszyt ćwiczeń:

-       spostrzegawczość i sprawności manualne: uzupełnianie rysunku nalepkami (zabawki);

-       sprawności manualne: kolorowanie rysunku;

-       rozumienie relacji: dopasowanie małych zabawek do małego samochodu i dużych zabawek do dużego samochodu;

-       mówienie: podawanie informacji o posiadanych zabawkach: I’ve got a [doll/ itd.]

Temat lekcji: 1. My toys – praca z tekstem.

str. 38-39

1 lekcja:

26) ……

-     rzeczowniki: coffee can, money box, marbles;

-     czasownik: recycle;

-     przymiotniki: big, small

-       This is my favourite toy.;

-       The [small ball] is in a [small box.]

-       sprawności manualne: kolorowanie rysunków;

-       rozumienie relacji i mówienie: dopasowanie dużych zabawek do dużego pudełka i małych zabawek do małego pudełka; opisywanie umiejscowienia zabawek: The [small train] is in the [small box.];

-       sprawności manualne i mówienie: rysowanie ulubionej zabawki, opisywanie rysunku: This is my favourite toy. It’s a [car/ plane.]

Temat lekcji: 1. Przymiotniki: big, small, favourite. Przyimki miejsca oraz nazwy kolorów.

str. 40-41

2 lekcje:

27) ……

28) ……

-     nazwy państw: Russia;

-     nazwy zabawek: Matryoshka

-       I’ve got a [big/ small] [teddy/ car/ itd.]

-       spostrzegawczość: wskazanie zabawki różniącej się drobnym szczegółem od pozostałych w rzędzie;

-       słuchanie i reagowanie: dopasowanie zabawek do kolorów zgodnie z treścią nagrania, wklejanie nalepek w miejsca otoczone odpowiedniego koloru gwiazdkami;

-       dodawanie, sprawności manualne i mówienie: kolorowanie pociągu zgodnie z kodem, w którym kolory odpowiadają wynikom dodawania; opisywanie czynności dodawania: [Three] and [two] is [five.]

Tematy lekcji: 1. Zabawki dzieci z całego świata.

                         2. Powtórzenie i utrwalenie nazw zabawek, kolorów oraz liczebników głównych 1–10.

1 lekcja:

29) ……

Fairyland 1 Instant Lessons (materiały do wyboru):

-          Edukacja społeczna i przyrodnicza – Scenariusz 4, str. 11 (karta pracy, str. 57)

-          Edukacja matematyczna – Scenariusz 12, str. 19 (karty pracy, str. 68-69)

-          Edukacja plastyczna – Scenariusze 23-24, str. 25 (szablon – str. 83)

Temat lekcji: 1. Edukacja społeczna, przyrodnicza, matematyczna i plastyczna – gry i zabawy. Utrwalenie materiału.

Uwagi:

 

Rozdział 5 – My Face

str. 42-43

1 lekcja:

30) ……

-     części twarzy: ears, eyes, hair, mouth, nose, tongue

-       Touch your [ears/ nose/ itd.];

-       Pull out your tongue.;

-       He/ She’s got [four ears/ one big eye/ itd.];

-       Look at me!

-       słuchanie: wskazywanie części twarzy na rysunku w kolejności zgodnej z nagraniem; wykonywanie prostych poleceń zgodnie z treścią piosenki (Touch your nose/ ears/ itd., Pull out your tongue.); numerowanie rysunków „potworów” zgodnie z kolejnością opisów w nagraniu;

-       mówienie: nazywanie części twarzy; odpowiadanie na pytania: How many [eyes/ ears]?, What colour is it?; opisywanie potworów: He/ She’s got [one big eye/ orange hair/ itd.];opisywanie własnoręcznie wykonanej maski „potwora”: Look at me! I’ve got…;

-       sprawności manualne: wykonywanie maski „potwora”

Zeszyt ćwiczeń:

-       spostrzegawczość i sprawności manualne: uzupełnianie brakujących rysunków nalepkami; uzupełnianie rysunków twarzy brakującymi elementami;

-       mówienie: opisywanie bohaterów podręcznika przedstawionych na rysunkach: [Frosty] has got [a nose.]

Temat lekcji: 1.Wprowadzenie nazw części twarzy: nose, hair, ears, eyes, mouth, tongue.

str. 44-45

1 lekcja:

31) ……

-     przymiotniki: dirty, clean;

-     przedmioty związane z dbaniem o higienę osobistą: brush, shampoo, soap, toothpaste;

-     czasowniki: brush, wash

-       [Woody] is dirty/ clean.;

-       Wash your [face/ hands/ hair.];

-       Brush your [hair/ teeth.]

-       słuchanie: wskazywanie przedmiotów związanych z dbaniem o higienę osobistą w kolejności zgodnej z poleceniami w nagraniu;

-       mówienie: wydawanie poleceń: Wash your [face.], Brush your [hair.]

Zeszyt ćwiczeń:

-       spostrzegawczość: dopasowanie rysunków przedstawiających postacie wykonujące różne czynności do ich „cieni”;

-       spostrzegawczość i sprawności manualne: kolorowanie rysunku twarzy zgodnie z kodem, w którym cyfry odpowiadają poszczególnym kolorom;

-       mówienie: określanie czynności widocznych na rysunkach: Brush your[teeth.], Wash your [face.]; opisywanie twarzy „potwora”: He’s got [blue hair/ itd.]

Temat lekcji: 1. Kiedy jestem brudny…

str. 46-47

1 lekcja:

32) ……

-     postacie z baśni: Little Red Riding Hood, Big Bad Wolf

-        Hello!;

-        Bye!;

-        Lovely flowers!;

-        You’ve got big [eyes/ ears/ teeth]!;

-        Smile!;

-        Thank you!

-       słuchanie: historyjka obrazkowa;

-       mówienie: odtwarzanie dialogu towarzyszącego historyjce obrazkowej

Zeszyt ćwiczeń:

-       spostrzegawczość: wyszukiwanie szczegółów różniących dwa rysunki;

-       mówienie: wypowiadanie znanych kwestii Czerwonego Kapturka: You’ve got big [eyes/ ears/ teeth.]; opisywanie szczegółów różniących dwa obrazki: He’s got blue hair. He’s got green hair. She’s got a small nose. She’s got a big nose itd.

Temat lekcji: 1. „Czerwony Kapturek” – nasza wersja bajki.

str. 48-49

1 lekcja:

33) ……

-       spostrzegawczość: spomiędzy przedstawionych konturów części pyszczka wybór tych, które odpowiadają zdjęciom psa i kota;

-       mówienie: opisywanie części pyszczka psa i kota: This is a cat/ dog. It’s got [small ears/ big eyes/ itd.];

-       słuchanie: kolorowanie twarzy zgodnie z instrukcjami w nagraniu;

-       sprawności manualne i mówienie: rysowanie portretu Mr/ Miss Potato, opisywanie rysunku: Look at Mr/ Miss Potato! He/ She’s got [blue eyes/ small ears/ itd.]

Temat lekcji: 1. Bądź ekologiczny! Opisujemy nasze zwierzęta: He/ She’s got…

str. 50-51

2 lekcje:

34) ……

35) ……

-     imiona bohaterów bajek telewizyjnych: Mickey Mouse, Pinocchio, Stitch, Lightning McQueen from Cars

-       spostrzegawczość: dopasowanie części twarzy przedstawionych na rysunkach do postaci na obrazku;

-       słuchanie i reagowanie: dopasowanie części twarzy do kolorów zgodnie z treścią nagrania, wklejanie nalepek w miejsca otoczone odpowiedniego koloru gwiazdkami;

-       mówienie: opisywanie bohaterów bajek: He’s got [big ears/ big nose/ itd.]; nazywanie czynności: Wash your [hands.], Brush your [teeth.]

Temat lekcji: 1.Opisujemy postaci z różnych bajek. Wykorzystanie konstrukcji: He’s got/ She’s got…

                       2.Gry i zabawy językowe z wykorzystaniem nazw części ciała.

1 lekcja:

36) ……

Fairyland 1 Instant Lessons (materiały do wyboru):

-          Edukacja społeczna i przyrodnicza – Scenariusz 5, str. 12 (karta pracy, str. 58)

-          Edukacja matematyczna – Scenariusz 13, str. 20 (karty pracy, str. 70-71)

-          Edukacja plastyczna – Scenariusze 25-26, str. 26 (szablon – str. 84)

-          Pory roku – Scenariusz 34, str. 29 (karty pracy – str. 95-96)

Temat lekcji: 1. Edukacja społeczna, przyrodnicza, matematyczna i plastyczna – gry i zabawy. Utrwalenie materiału.

   

Rozdział 6 – My Food

str. 52-53

1 lekcja:

37) ……

-     produkty spożywcze: food, bananas, biscuits, cheese, eggs, milk, sandwiches

-        I like [eggs/ biscuits/ itd.];

-        Give me some!

-       słuchanie: wskazywanie produktów spożywczych na rysunku w kolejności zgodnej z nagraniem; zakreślanie produktów spożywczych pojawiających się w tekście piosenki;

-       mówienie: wymienianie produktów spożywczych, które uczniowie lubią: I like [bananas/ sandwiches/ milk/ itd.]; proszenie o produkty: Give me some, please!;

-       rozpoznawanie wzoru: wypełnianie pustych okienek w tabeli rysunkami odpowiednich produktów spożywczych (zgodnie ze schematem);

-       sprawności manualne: wykonywanie pudełka na szkolne drugie śniadanie, kolorowanie obrazków przedstawiających produkty spożywcze

Zeszyt ćwiczeń:

-       spostrzegawczość: dopasowanie rysunków produktów spożywczych do ich konturów na obrazku przedstawiającym nakryty stół;

-       sprawności manualne: rysowanie produktów spożywczych;

-       mówienie: robienie zakupów: Give me some[cheese], please!

Temat lekcji: 1.Wprowadzenie nazw produktów spożywczych: bananas, eggs, milk, sandwiches, biscuits, cheese. Konstrukcja: I like…

str. 54-55

1 lekcja:

38) ……

-     produkty spożywcze: apples,
ice cream, pizza, popcorn
;

-     napoje: tea, cola;

-     rzeczownik picnic

-        I don’t like [pizza/ apples/ itd.];

-        Yummy!/ Yuk!;

-        My turn!;

-        Come on, everyone!;

-        Picnics are yummy!

-       słuchanie: wskazywanie produktów spożywczych na obrazku w kolejności zgodnej z nagraniem; uzupełnianie rysunków buzi uśmiechem lub skrzywieniem w zależności od treści nagrania (lubiane i nielubiane produkty spożywcze);

-       odróżnianie zdrowego jedzenia od niezdrowych produktów spożywczych: gra planszowa;

-       mówienie: określanie, które produkty uczniowie lubią, a których nie lubią: I like [pizza]. Yummy!, I don’t like milk. Yuk!

Zeszyt ćwiczeń:

-       spostrzegawczość: dopasowanie rysunków przedstawiających postacie, które właśnie coś zjadły/ wypiły do produktów spożywczych;

-       mówienie: wyrażanie swojego stosunku do produktów spożywczych przedstawionych na rysunkach: I like [biscuits.], I don’t like [tea.] itd.

Temat lekcji: 1.Nazwy produktów spożywczych: tea, pizza, apples, popcorn, ice cream, cola. Konstrukcja: I like…/ I don’t like…

str. 56-57

1 lekcja:

39) ……

-       Let’s have a picnic!;

-       What’s your favourite food?

-       słuchanie: historyjka obrazkowa;

-       mówienie: zadawaniepytania What’s your favourite food?i odpowiadanie na nie: [Apples]. Yum!; odtwarzanie dialogu towarzyszącego historyjce obrazkowej

Zeszyt ćwiczeń:

-       spostrzegawczość: uzupełnianie brakujących fragmentów obrazka odpowiednimi naklejkami;

-       sprawności manualne i mówienie: rysowanie produktów spożywczych na jednej z dwóch tac oznaczonych odpowiednio uśmiechniętą i niezadowoloną buzią i określanie swojego stosunku do tych produktów: I like [milk.], I don’t like [eggs.] itd.

Temat lekcji: 1.Let’s have a picnic! – praca z tekstem.

str. 58-59

2 lekcje:

40) ……

41) ……

-     nazwy zwierząt: cow, chicken

-       Do you like [ice cream/ milk/ itd.]?;

-       We get [milk] from a [cow.];

-       Does [Frosty] like [ice cream]?;

-       What’s on your pizza?

-       sprawności manualne: rysowanie produktów spożywczych (łączenie kresek);

-       określanie pochodzenia produktów spożywczych;

-       mówienie: określanie pochodzenia produktów spożywczych: We get [bananas] from a [tree.]; zadawanie pytania Do you like [eggs]? i udzielanie odpowiedzi: Yes! Yummy! lub No! Yuk!; odpowiadanie na pytanie What’s on your pizza?: [Cheese and eggs.];

-       sprawności manualne i mówienie: rysowanie swojego ulubionego produktu spożywczego, informowanie o ulubionym produkcie: I like [ice cream]! Yummy!

Tematy lekcji: 1. Bądź ekologiczny! – Dlaczego hodujemy różne zwierzęta?

                         2. Robimy listę zakupów i zakupy!

str. 60-61

2 lekcje:

42) ……

43) ……

-     nazwy państw: China, Turkey

-       Do you drink tea?;

-       Change places!

-       świadomość odmienności kulturowej: wybór artykułów spożywczych, które mieszkańcy Wysp Brytyjskich jedzą podczas posiłku zwanego „herbatą”;

-       słuchanie i reagowanie: dopasowanie produktów spożywczych do kolorów zgodnie z treścią nagrania, wklejanie nalepek w miejsca otoczone odpowiedniego koloru gwiazdkami;

-       mówienie: wymienianie ulubionych produktów spożywczych: I like [pizza] and [biscuits] and [sandwiches] and… itd.

Tematy lekcji: 1. Potrawy ludzi na całym świecie.

                         2.Gry i zabawy utrwalające poznane słownictwo.

1 lekcja:

44) ……

Fairyland 1 Instant Lessons (materiały do wyboru):

-          Edukacja społeczna i przyrodnicza – Scenariusz 6, str. 13 (karta pracy, str. 59)

-          Edukacja matematyczna – Scenariusz 14, str. 21 (karty pracy, str. 72-73)

-          Edukacja plastyczna – Scenariusze 27-28, str. 26 (szablony – str. 85-86)

-          Pory roku – Scenariusz 35, str. 30 (karty pracy – str. 97-98, szablon – str. 99)

Temat lekcji: 1. Edukacja społeczna, przyrodnicza, matematyczna i plastyczna – gry i zabawy. Utrwalenie materiału.

Uwagi:

 

Rozdział 7 – My Animals

str. 62-63

1 lekcja:

45) ……

-     nazwy zwierząt: sheep, horse, hen;

-     wyrazy dźwięko-naśladowcze – głosy zwierząt: woof, baa, moo, miaow, cluck, neigh

-       The [dog/ horse/ itd.] goes [woof/ neigh/ itd.]

-       słuchanie: wskazywanie zwierząt na rysunku w kolejności zgodnej z nagraniem; numerowanie zwierząt na rysunku zgodnie z kolejnością, w jakiej uczniowie słyszą ich głosy;

-       mówienie: informowanie, jakie głosy wydają zwierzęta: The [cow] goes [moo.]; opisywanie rysunku: Look! [Three green hens.];

-       sprawności manualne: kolorowanie rysunku

Zeszyt ćwiczeń:

-       sprawności manualne i mówienie: kolorowanie zwierząt, opisywanie rysunków: It’s a [blue cat.];

-       liczenie: liczenie różnych gatunków zwierząt na rysunku, zapisywanie cyfr

Temat lekcji: 1. Wprowadzenie nazw zwierząt domowych. Powtórzenie nazw kolorów oraz liczebników głównych 1–10.

str. 64-65

1 lekcja:

46) ……

-     czasowniki: climb, fly, jump, run, swim

-       I can [climb/ jump/ itd.];

-       It can [fly/ run/ itd.];

-       What can [you/ a horse/ itd.] do?

-       słuchanie: wskazywanie czynności przedstawionych na rysunkach w kolejności zgodnej z nagraniem; naśladowanie czynności wymienionych w tekście piosenki;

-       sprawności manualne i mówienie: wykonywanie kukiełek przedstawiających różne zwierzęta, nazywanie zwierząt i określanie, co potrafią robić: It’s a [horse]. It can [jump.] itd.

Zeszyt ćwiczeń:

-       sprawności manualne: uzupełnianie brakujących fragmentów rysunków (łączenie kresek); kolorowanie;

-       mówienie: nazywanie czynności, jakie wykonują zwierzęta na rysunku

Temat lekcji: 1.Czasowniki ruchu. Pytanie: What can you do?

str. 66-67

1 lekcja:

47) ……

-       Can you [climb/ swim/ itd.]?;

-       Yes, I can!/ No, I can’t!;

-       No, but I can [jump/ run/ itd.]!;

-       I can’t [fly/ climb/ itd.]

-       słuchanie: historyjka obrazkowa;

-       mówienie: odtwarzanie dialogu towarzyszącego historyjce obrazkowej

Zeszyt ćwiczeń:

-       spostrzegawczość: uzupełnianie brakujących fragmentów obrazka odpowiednimi naklejkami;

-       mówienie: informowanie, jakie czynności uczniowie potrafią wykonać, a jakich nie potrafią wykonać: I can [run], I can’t [fry.] itd.;zadawanie pytania: Can you [jump]? i udzielanie odpowiedzi: Yes, I can!/ No, I can’t!

Temat lekcji: 1.My animals – praca z tekstem.

str. 68-69

1 lekcja:

48) ……

-     nazwy zwierząt: lion, hippo, polar bear, flamingo, parrot, penguin

-       What can a [lion/ parrot/ itd.] do?;

-       This is my farm!;

-       How many animals are there in the farm?;

-       Willow says, [jump/ climb/ itd.]!

-       wiedza o zwierzętach, sprawności manualne i mówienie: kolorowanie płatków kwiatu z fotografią dzikiego zwierzęcia w zależności od czynności, z jakich wykonywania dane zwierzę słynie, opisywanie umiejętności zwierząt: It can [fly/ climb/ itd.];

-       mówienie: zadawanie pytania Can you [jump]? i udzielanie odpowiedzi: Yes, I can./ No, I can’t.;

-       reagowanie: naśladowanie czynności wymienianych przez nauczyciela (zabawa typu Simon says);

-       sprawności manualne i mówienie: rysowanie farmy, opisywanie rysunku: This is my farm. Look! [A duck/ two dogs/ itd.]

Temat lekcji: 1.Bądź ekologiczny – co potrafią robić różne dzikie zwierzęta.

str. 70-71

2 lekcje:

49) ……

50) ……

-     nazwy państw: Australia, Peru;

-     nazwy zwierząt: koala, llama, panda

-       You’re a [duck]!

-       wiedza o zwierzętach: zwierzęta charakterystyczne dla Australii, Chin, Peru;

-       rozpoznawanie wzoru: kolorowanie zwierząt rysunku zgodnie z przedstawionym schematem kolorów;

-       słuchanie i reagowanie: dopasowanie zwierząt do kolorów zgodnie z treścią nagrania, wklejanie nalepek w miejsca otoczone odpowiedniego koloru gwiazdkami;

-       mówienie: nazywanie i opisywanie zwierząt na rysunku: a [green koala]; opisywanie umiejętności: I can [swim/ run/ itd.]

Tematy lekcji: 1.Zwierzęta zamieszkujące w różnych regionach ziemi.

                         2.Powtórzenie i utrwalenie nazw zwierząt, części ciała, kolorów, liczebników głównych.

1 lekcja:

51) ……

Fairyland 1 Instant Lessons (materiały do wyboru):

-          Edukacja społeczna i przyrodnicza – Scenariusz 7, str. 14 (karta pracy, str. 60)

-          Edukacja matematyczna – Scenariusz 15, str. 22 (karty pracy, str. 74-75)

-          Edukacja plastyczna – Scenariusze 29-30, str. 27 (szablony – str. 87-89)

Temat lekcji: 1. Edukacja społeczna, przyrodnicza, matematyczna i plastyczna – gry i zabawy. Utrwalenie materiału.

Uwagi:

 

Lekcja okolicznościowa – Mother’s Day!

str. 86-87

1 lekcja:

52) ……

-     słownictwo związane z obchodzeniem Dnia Matki: heart, love, hugs, kisses, Mother’s Day

-       zwroty związane z obchodzeniem Dnia Matki: Happy Mother’s Day, This flower is for you, Mum

-       słuchanie i śpiewanie: nauka piosenki związanej z Dniem Matki;

-       sprawności manualne: dopasowanie połówek serduszek (porównywanie kształtu krawędzi); odnajdywanie drogi w labiryncie; wykonanie kwiatka dla Mamy

Temat lekcji: 1. Dzień Matki.

Rozdział 8 – My Senses

str. 72-73

1 lekcja:

53) ……

-     czasowniki opisujące wrażenia: see, smell, hear, taste, touch;

-     nazwy zwierząt: snail, rabbit

-       I can [see/ hear/ itd.] with my [eyes/ ears/ itd.];

-       I can [see/ smell/ itd.] a [snail/ flower/ itd.];

-       I can [hear/ taste/ itd.] the…, but I can’t [hear/ taste/ itd.] the…;

-       What can you [smell/ hear/ itd.]?

-       słuchanie: wskazywanie rodzajów wrażeń na rysunku w kolejności zgodnej z nagraniem;

-       mówienie: informowanie, co widać na rysunku: I can see a [cat/ snail/ itd.];

-       wiedza o świecie i mówienie: określanie, które z rzeczy, zwierząt, produktów żywnościowych na rysunku da się usłyszeć, powąchać, posmakować: I can [hear a train] but I can’t [hear a pencil.];

-       sprawności manualne i mówienie: rysowanie tego, co można odbierać poszczególnymi zmysłami, opisywanie rysunku: I can [smell a pizza], I can [hear a car.] itd.

Zeszyt ćwiczeń:

-       spostrzegawczość i mówienie: wskazywanie rysunku, który różni się od pozostałych w rzędzie, nazywanie wrażeń, jakie ilustrują rysunki: [touch, smell, hear itd.];

-       mówienie: informowanie o treści rysunku: I can [see a mouse], I can [smell popcorn.] itd.

Temat lekcji: 1.Wprowadzenie nazw zmysłów: see, smell, hear, taste, touch. Konstrukcja: I can (see).

str. 74-75

1 lekcja:

54) ……

-     rzeczowniki: sun, moon, stars, day, night

-       It’s day/ night!;

-       Is it day or is it night?

-       słuchanie: wskazywanie elementów rysunku przedstawiającego różnice pomiędzy dniem a nocą w kolejności zgodnej z nagraniem;

-       mówienie: określanie, czy rysunki przedstawiają czynności wykonywane za dnia, czy nocą: It’s day/ might.

Zeszyt ćwiczeń:

-       spostrzegawczość i liczenie: liczenie gwiazd, księżyców i słoneczek na koszuli nocnej bałwanka Frosty’ego;

-       spostrzegawczość i mówienie: kolorowanie rysunków przedstawiających dzień i noc, komentowanie rysunków: It’s [day]. Look at the [sun.] itd.

Temat lekcji: 1. Wprowadzenie słów: day, night, sun, moon, stars.

str. 76-77

1 lekcja:

55) ……

-       It’s a fairy party!;

-       This is fun!;

-       I love the Magic Forest!

-       słuchanie: historyjka obrazkowa;

-       mówienie: odtwarzanie dialogu towarzyszącego historyjce obrazkowej

Zeszyt ćwiczeń:

-       spostrzegawczość: uzupełnianie brakujących fragmentów obrazka odpowiednimi naklejkami;

-       mówienie: interpretowanie rysunków: [Frosty] can [taste] [ice carem.] itd.

Temat lekcji: 1. It’s a fairy party! – praca z tekstem.

str. 78-79

1 lekcja:

56) ……

-        It’s night/day. I can see [a bat].

-       mówienie: komentowanie rysunków: I can see a [lion] at might.;

-       sprawności manualne: wykonanie modelu nietoperza z wytłoczki do jajek;

-       słuchanie: dopasowanie postaci widocznych na obrazku do tego, co widzą zgodnie z treścią nagrania;

-       sprawności manualne i mówienie: rysowanie obrazka przedstawiającego dzień lub noc i opisywanie go: It’s [night]. I can see [the stars/a bat/itd.]

Temat lekcji: 1.Bądź ekologiczny! – Zwierzęta aktywne w dzień i w nocy.

str. 80-81

2 lekcje:

57) ……

58) ……

-     nazwy państw: Italy;

-     nazwy produktów spożywczych: fish and chips;

-     nazwy instrumentów muzycznych: bagpipes, violin;

-     nazwy zabytków: Big Ben, Coliseum

-       sprawności manualne: uzupełnianie brakujących elementów rysunków (łączenie kresek);

-       świadomość odmienności kulturowej: zabytki, narodowe potrawy i charakterystyczne instrumenty muzyczne Wielkiej Brytanii i Włoch;

-       mówienie: określanie wrażeń charakterystycznych dla Wielkiej Brytanii i Włoch: I can [hear bagpipes], I can [see the Coliseum] itd.;

-       słuchanie i reagowanie: dopasowanie czasowników opisujących wrażenia do kolorów zgodnie z treścią nagrania, wklejanie nalepek w miejsca otoczone odpowiedniego koloru gwiazdkami

Tematy lekcji: 1.Świat wokół nas!

                         2.Gry i zabawy z wykorzystaniem poznanego słownictwa oraz konstrukcji zdaniowych.

1 lekcja:

59) ……

Fairyland 1 Instant Lessons (materiały do wyboru):

-          Edukacja społeczna i przyrodnicza – Scenariusz 8, str. 15 (karta pracy, str. 61)

-          Edukacja matematyczna – Scenariusz 16, str. 23 (karty pracy, str. 76-77)

-          Edukacja plastyczna – Scenariusze 31-32, str. 27 (szablon – str. 90)

-          Pory roku – Scenariusz 36, str. 31 (karty pracy – str. 100-101, szablon – str. 102)

Temat lekcji: 1. Edukacja społeczna, przyrodnicza, matematyczna i plastyczna – gry i zabawy. Utrwalenie materiału.

1 lekcja:

60) ……

Temat lekcji: 1.Fun Time!– gry i zabawy.

Uwagi:

 

Warunki korzystania

Dział: Inne piątek, 16 sierpień 2013 20:37

Właścicielem domeny internetowej 'przedszkole2.lebork.pl' oraz wydawcą strony www.przedszkole2.lebork.pl jest osoba prywatna : Daniel Golub
Strona powstała dla Przedszkola nr2 w Lęborku i jest prowadzona przez osoby związane z tymże przedszkolem.

Regulamin korzystania z witryny 'przedszkole2.lebork.pl'

Pkt 1. Charakter i cele witryny
Witryna 'przedszkole2.lebork.pl' jest serwisem informacyjno-społecznościowym stworzonym dla Przedszkola nr 2 w Lęborku. Zgodnie z tym założeniem, celem witryny jest:
• zapoznanie z infrastrukturą przedszkola i jego działalnością,
• przekazywanie rodzicom informacji na temat tego co dzieje się w przedszkolu,
• umożliwianie kontaktów, wzajemna pomoc i dzielenie się swoimi pomysłami, oraz myślami wszystkim zainteresowanym rodzicom.
Pkt 2. Rejestracja użytkowników i ochrona danych
Dostęp do możliwości i usług w witrynie 'przedszkole2.lebork.pl' jest zróżnicowany. Możesz być tylko odwiedzającym nas gościem lub zarejestrowanym użytkownikiem, a także autorem i redaktorem witryny (usługa tylko dla pracowników przedszkola).
Rejestracja otwiera Ci pełne możliwości korzystania z witryny 'przedszkole2.lebork.pl' - po zarejestrowaniu się możesz korzystać z dodatkowych właściwości witryny (usługi w planach, chwilowo niedostępne) – forum, czat.
Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od użytkowników podczas korzystania z witryny 'przedszkole2.lebork.pl', są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w naszej Polityce prywatności oraz Ustawie o ochronie danych osobowych.
Pkt 3. Prawa i możliwości użytkowników witryny
Rejestrując się w witrynie 'przedszkole2.lebork.pl':
• zgadzasz się dostarczyć podczas rejestracji prawdziwych informacji,
• akceptujesz w pełni ten Regulamin korzystania z witryny,
• zobowiązujesz się do utrzymania w tajemnicy Twego hasła i przyjmujesz odpowiedzialność za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim dostępem , jak i nieuprawnionym dostępem do witryny przez osoby, którym ujawnisz swój login i hasło,
• zobowiązujesz się zawiadomić nas natychmiast o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do witryny za pomocą Twojego hasła albo o zarejestrowaniu się w witrynie z Twojego konta pocztowego.
Goście witryny 'przedszkole2.lebork.pl' mają prawo korzystać z możliwości i usług udostępnianych w witrynie:
• przeglądania opublikowanych materiałów, ich kopiowania i drukowania do użytku domowego oraz pobierania dokumentów elektronicznych,
• komentowania i oceniania udostępnionych w witrynie materiałów,
• porozumiewania się z innymi użytkownikami witryny i wydawcą na forum dyskusyjnym, czacie, w księdze gości, za pomocą formularza kontaktowego i innych,
• publikowania w witrynie własnych opracowań i innych materiałów.
Zakres usług witryny może być rozszerzany lub skracany przez wydawcę.
Pkt 4. Aktywność użytkowników w witrynie, przesyłanie materiałów.
Jako zarejestrowany użytkownik serwisu 'przedszkole2.lebork.pl':
Masz prawo przesyłania do witryny swoich informacji, materiałów, dokumentów. Z tym prawem wiąże się z jednej strony możliwość oddziaływania na innych użytkowników witryny, a z drugiej dostęp do pewnych obszarów naszego systemu komputerowego, wrażliwych na zachowania, które mogą zakłócić sprawność jego działania.
W związku z tym w pełni zgadzasz się, że Twoja aktywność w witrynie:
• nie może być sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna i w związku z tym nie będziesz przesyłać żadnych informacji i materiałów, naruszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób,
• nie może naruszać praw innych użytkowników witryny, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w związku z tym powstrzymasz się od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych oraz nie będziesz zbierać lub usuwać jakichkolwiek danych o innych użytkownikach witryny,
• nie może naruszać zaufania do wydawcy i innych użytkowników witryny i w związku z tym nie będziesz dostarczać informacji nieprawdziwych, fałszywych, wprowadzających umyślnie w błąd lub jakichkolwiek innych, które mogłyby wyrządzić jakąkolwiek szkodę korzystającym z witryny oraz nie będziesz wykonywać żadnych czynności przeszkadzających, utrudniających lub uniemożliwiających innym użytkownikom korzystanie z witryny czy w jakikolwiek sposób szkodzących witrynie, szczególnie nie będziesz przesyłać wirusów lub innych zaraźliwych bądź destrukcyjnych programów, a także nie będziesz dostarczać jakichkolwiek informacji lub materiałów, które mogą narazić wydawcę na jakiekolwiek roszczenia z powodu naruszenia jakichkolwiek prawa miejscowego, narodowego albo międzynarodowego, włączając w to, ale nie ograniczając się do praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw handlowych, tajemnic handlowych.
• nie może służyć kryptoreklamie bądź jawnej reklamie jakichkolwiek produktów czy usług jakichkolwiek firm prowadzących działalność komercyjną i w związku z tym nie będziesz wykorzystywać możliwości przesyłania materiałów do promowania jakiejkolwiek własnej działalności komercyjnej bądź jakichkolwiek reklam bez wcześniejszej zgody administratora witryny,
Zgadzasz się, aby wydawca witryny 'przedszkole2.lebork.pl' zmodyfikował bądź usunął każdy Twój wpis, jeśli w mniemaniu wydawcy narusza powyższe zastrzeżenia.
Pkt 5. Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich
Jeżeli uważasz, że Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w witrynie 'przedszkole2.lebork.pl', prosimy o przesłanie zawiadomienia na następujący adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pkt 6. Zobowiązanie wydawcy
Wszelkie informacje albo jakiekolwiek dane w postaci tekstu, muzyki lub dźwięku, fotografii lub grafiki, video, oprogramowania, kodu lub innych materiałów, stanowiących publiczną albo prywatną zawartość witryny, a także wszelkie mechanizmy uczestnictwa użytkowników we współtworzeniu zawartości witryny, udostępniane są przez wydawcę:
• z dołożeniem wszelkich starań, aby zawartość witryny była zgodna ze stanem aktualnej wiedzy o poruszanych w witrynie sprawach oraz aby korzystanie z witryny odbywało się bez problemów technicznych,
• w dobrej wierze, że mogą być przydatne bądź pomocne użytkownikom witryny oraz że każdy użytkownik korzystać z nich będzie z niezbędnym krytycyzmem, a także zgodnie z normami zwyczajowymi, szczególnie zasadami poszanowania godności drugiego człowieka, oraz zgodnie z prawem.
W przypadku zauważenia przez użytkowników błędów, pomyłek, a także wszelkich sugestii dotyczących zarówno zawartości witryny, jak i jej działania, prosimy o nadesłanie swoich uwag na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pkt 7.Wyłączenia gwarancji
W pełni akceptujesz, że wydawca udostępnia witrynę 'przedszkole2.lebork.pl' TAKĄ JAKA JEST.
Zdajesz sobie sprawę, że opublikowane w witrynie materiały mogą zawierać nieprawdziwe informacje, nieskuteczne rady, podpowiedzi, lub w jakiś inny sposób nie odpowiadać Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Zgadzasz się, że korzystasz z witryny 'przedszkole2.lebork.pl' tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.
Wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem witryny oferowane są BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. W szczególności:
• Wydawca witryny 'przedszkole2.lebork.pl' nie zapewnia gwarancji dotyczących prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek materiałów, informacji lub ustaleń umieszczonych w witrynie,
• Wydawca witryny 'przedszkole2.lebork.pl' nie gwarantuje, iż każda zamieszczona w witrynie 'przedszkole2.lebork.pl' publikacja sprosta oczekiwaniom każdego Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji,
• wydawca nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały pobrane z witryny lub jakikolwiek odsyłacz będzie działał bezbłędnie oraz będzie wolny od wirusów.
Tym samym wszelkie załączone lub zawarte w opublikowanych materiałach gwarancje zostają w myśl postanowień tego punktu Regulaminu anulowane, włącznie z gwarancjami handlowymi i jakościowymi.
Pkt 8. Ograniczenie odpowiedzialności
Akceptujesz w pełni zasadę, że w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo ani wydawca witryny 'przedszkole2.lebork.pl' ani żaden pracownik, redaktor, autor publikujący w witrynie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, niebezpośrednie, przypadkowe lub wynikowe skutki wykorzystania przez Ciebie informacji lub innych materiałów uzyskanych za pośrednictwem witryny 'przedszkole2.lebork.pl' (w tym za szkody i zniszczenia będące skutkiem utraty zysków lub dochodów, utraty możliwości użycia witryny lub jakichkolwiek wykonywalnych programów, opóźnień w działaniu lub transmisji, awarii linii komunikacyjnych, niedostarczonych pocztą elektroniczną wiadomości, utraty możliwości używania danych lub sprzętu, lub podobnych zniszczeń), nawet w przypadku, gdyby Wydawca witryny 'przedszkole2.lebork.pl' został poinformowany o możliwości zaistnienia podobnych szkód i zniszczeń.
W szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje podjętych na podstawie zawartych w witrynie materiałów decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci i młodzieży, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.
Wydawca i autorzy serwisu 'przedszkole2.lebork.pl' nie ponoszą odpowiedzialności za opinie wyrażane przez Czytelników na forum, w komentarzach lub w inny sposób. Są one wyłącznie własnością ich autorów, w związku z czym nie mogą rzutować na opinię o autorach serwisu.
Pkt 9. Odszkodowania
Mogą zaistnieć sytuacje, w których w związku z udostępnieniem witryny 'przedszkole2.lebork.pl' i materiałów w niej zamieszczonych wobec wydawcy witryny zostanie skierowane roszczenie o odszkodowanie. Niezależnie od podstawy prawnej takiego roszczenia odpowiedzialność wydawcy będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.
Pkt 10. Odsyłacze do innych witryn, ogłoszenia i reklamy
W witrynie 'przedszkole2.lebork.pl' są publikowane odsyłacze do innych witryn. Mogą również być publikowane ogłoszenia, reklamy, banery instytucji i firm - naszych Klientów. Wydawca witryny 'przedszkole2.lebork.pl' nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze.
Pkt 11. Rozstrzyganie sporów
W związku z możliwością wystąpienia sporów związanych z korzystaniem z witryny:
• zgadzasz się, że niniejszy Regulamin strony 'przedszkole2.lebork.pl' podlega prawu polskiemu - wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo sąd powszechny w Polsce.
• zgadzasz się, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.
• zgadzasz się, że w przypadku niezgodności pomiędzy warunkami opisanymi w konkretnym dokumencie w witrynie i sygnowanym przez Wydawcę, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, zawsze przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w dokumencie, z wyjątkiem wyrażonych gdziekolwiek gwarancji, o których mowa była w rozdziale Wyłączenia gwarancji.
• zgadzasz się, że wszelkie wynikające z korzystania z witryny 'przedszkole2.lebork.pl' albo naruszenia jakichkolwiek praw w witrynie 'przedszkole2.lebork.pl' roszczenia i żądania mogą być kierowane w okresie do jednego roku (1) od momentu zdarzenia, w przeciwnym przypadku nie będą uwzględnione.
Pkt12. Zmiany regulaminu korzystania z witryny
Zgadzasz się, że Wydawca serwisu 'przedszkole2.lebork.pl' zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Witrynie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania użytkowników. Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a następujące po wszelkich zmianach korzystanie z witryny jest równoznaczne z ich akceptacją. Czy jakaś zmiana miała miejsce, rozpoznasz po dacie ustalenia tekstu tego dokumentu.
WSZYSTKIE PRAWA NIEUDOSTĘPNIONE W NINIEJSZYCH WARUNKACH SĄ ZASTRZEŻONE.
Pkt 13. Informacja kontaktowa
W przypadku wszelkich wątpliwości, pytań i sugestii dotyczących Zasad korzystania z witryny 'przedszkole2.lebork.pl' jesteśmy do dyspozycji użytkowników. Prosimy pisać na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zimowe zajęcia otwarte

Dział: Najnowsze wydarzenia 2012/2013 środa, 14 sierpień 2013 20:43

Zimowe zajęcia otwarte

Zajęcia otwarte

Dział: Najnowsze wydarzenia 2012/2013 środa, 14 sierpień 2013 20:42

Zajęcia otwarte

DOLNYREKSIO